PERSBERICHT - Visserijbeleving centraal in Breskens

Woensdag 3 maart jl. vond de aandeelhoudersvergadering van de Holding Zeeuwse Visveilingen plaats. Het verloop en de uitkomst van deze vergadering is inmiddels bekend. Hoewel het college van B en W van de gemeente Sluis buitengewoon ontstemd is over de gang van zaken gaat de gemeente niet bij de pakken neerzitten.

Direct na de besluitvorming is het college gestart met het in beeld brengen van de mogelijkheden waarbij er zowel wordt gekeken naar opties binnen de samenwerking met de Holding Zeeuwse Visveilingen als naar mogelijkheden daarbuiten. Er worden in dat kader al diverse gesprekken gevoerd. 

De plannen om de visserijbeleving een centrale plek te geven in de toeristische hotspot Breskens blijven voor het college ongewijzigd van kracht en de inspanningen dus ook onverminderd groot om die ambitie waar te maken. De gemeente Sluis wil alles op alles zetten om voor Breskens die activiteiten te ondernemen die bijdragen aan de gewenste en positieve ontwikkelingen: in de Bres voor Breskens!