PERSBERICHT - Tijdelijke invulling streekpromotie en gastheerschap in de gemeente Sluis

Als toeristische gemeente hecht de gemeente Sluis veel belang aan streekpromotie en goed gastheerschap. Na het wegvallen van VVV Zeeland en het beëindigen van de Taskforce Promotie & Marketing per 1 januari 2021, willen we dit toekomstbestendig vormgeven.

Op dit moment werken we aan een visie op streekpromotie en gastheerschap. De gemeenteraad neemt in april van dit jaar een besluit over deze visie. Concrete uitvoering hiervan zal naar verwachting vanaf juli 2021 plaats kunnen vinden. Het college heeft op 12 januari 2021 een besluit genomen over de invulling van streekpromotie en gastheerschap in de gemeente Sluis in de tussenliggende periode januari - juli 2021.

Tijdelijke invulling overgangsperiode

Om ervoor te zorgen dat streekpromotie geborgd blijft en dat bezoekers aan onze regio op een goede manier worden ontvangen, is een transitiewerkgroep opgericht. Deze werkgroep is gericht op de invulling van streekpromotie en gastheerschap in het eerste halfjaar van 2021. Enkele leden van de kerngroep Taskforce Promotie & Marketing vormen onderdeel van deze transitiewerkgroep. Zodoende wordt de samenwerkingskracht en expertise vanuit de Taskforce goed benut. In de overgangsperiode wordt met name ingezet op online zichtbaarheid met de vernieuwde portal wezienjehiergraag.nl als centrale spil en persbewerking.

Beëindiging Taskforce Promotie & Marketing

In het voorjaar van 2020 is de Taskforce Promotie & Marketing opgericht. Reden voor het oprichten van deze Taskforce was de Covid-19 situatie, de gesloten grenzen en de noodzaak om de regio te (blijven) profileren. Het doel van de Taskforce was het versterken van het ondernemersklimaat in deze bijzondere en ingewikkelde periode.

De Taskforce Promotie & Marketing, waarin zowel ondernemers als vertegenwoordigers uit verschillende sectoren en gemeente waren vertegenwoordigd, heeft in 2020 uitgebreid campagne gevoerd onder de noemer We zien je hier graag. Enerzijds gericht op de maatregelen in de regio, anderzijds op het promoten van de regio. Bij aanvang van de Taskforce is gesteld dat de activiteiten tot uiterlijk eind 2020 zouden duren en is de Taskforce als entiteit eind 2020 opgehouden te bestaan. Het college is iedereen die zich in 2020 heeft ingezet voor de promotie van onze gemeente, het communiceren van alle maatregelen en het investeren van tijd in de Taskforce Promotie & Marketing zeer erkentelijk.