PERSBERICHT - Ruiming twee Engelse Vliegtuigbommen Lampzinspolder Nieuwvliet

Op woensdag 2 december 2020 en donderdag 28 januari 2021 zijn er tijdens opsporingsonderzoek twee 500 Lbs Engelse vliegtuigbommen gevonden aan de Lampzinspolder in Nieuwvliet. Beide vliegtuigbommen worden onschadelijk gemaakt op woensdag 24 maart en donderdag 25 maart 2021.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD), de politie, de projectontwikkelaar en de gemeente Sluis zijn momenteel volop bezig met het voorbereiden van de ruiming.

Over de ruiming

Eerste bom verplaatsing- woensdag 24 maart

De eerste vliegtuigbom wordt op deze dag door medewerkers van de EODD overgebracht naar de gemeentelijke springlocatie. Om het verplaatsen van de bom mogelijk te maken, wordt de directe omgeving hiervoor kort afgezet. De direct omwonenden van het gebied ervaren hiervan geen overlast. Het springen van de bom zal diezelfde dag plaatsvinden op de springlocatie in Oostburg.

Tweede bomvernietiging ter plaatse- donderdag 25 maart

De tweede bom wordt door medewerkers van de EODD ter plaatse vernietigd. Om de omgeving en de medewerkers van de EODD tijdens de ruiming te beschermen, worden veiligheidsmaatregelen getroffen. Dit houdt onder meer in dat omwonenden binnen de vastgestelde veiligheidsstraal niet in hun woning kunnen verblijven. Direct omwonenden die geëvacueerd worden ontvingen hierover bericht van de gemeente Sluis. Daarnaast wordt het gebied deels afgezet voor verkeer. Hierdoor kunnen bewoners in dit gebied hun woning gedurende de ruiming minder goed bereiken.

Voor de volledigheid is aan dit persbericht een kaartje toegevoegd. Op dit kaartje is te lezen welke wegen afgesloten zijn tijdens de bomruiming.

Kaart afzettingen

Meer informatie

Op woensdag 24 maart en donderdag 25 maart 2021 houden wij iedereen op de hoogte via onze gemeentelijke website en social media kanalen. Op deze kanalen zullen wij delen wanneer het gebied wordt vrijgegeven.