PERSBERICHT - Nieuw: Boek ‘Oostburg 1604-1648: van de verovering tot de Vrede van Munster’

In 2019 brachten het gemeentearchief van de gemeente Sluis en de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen het herdenkingsboek ‘De ketens verbroken’ uit ter herdenking van de 75-jarige bevrijding van onze streek. Deze succesvolle samenwerking heeft tot een nieuw project geleid: ‘Bronnenpublicaties West-Zeeuws-Vlaanderen’.

Met trots is het eerste resultaat van dit project overhandigd aan burgemeester Marga Vermue: het boek ‘Oostburg 1604-1648: van de verovering tot de Vrede van Munster’. 

Het project ‘Bronnenpublicaties West-Zeeuws-Vlaanderen’ bestaat uit het omzetten van Middelnederlandse handschriften in hedendaags schrift. De focus ligt op de zeventiende eeuw, een historisch rijke periode waarin onze streek deel werd van het Nederland zoals we dat nu kennen. Door dit project willen het gemeentearchief en de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen meer aandacht vestigen op de interessante geschiedenis van onze streek en een wezenlijke bijdrage leveren aan de geschiedschrijving ervan. Daarnaast wordt zo de informatie toegankelijk gemaakt voor geïnteresseerden die het oude handschrift niet kunnen ontcijferen en blijft de inhoud bewaard. 

Het project is tot stand gekomen met dank aan verschillende vrijwilligers. Ook zijn de bijdragen van de werkgroep Paleografie in Zeeland (PaiZ) en Huib Plankeel van groot belang geweest. Momenteel wordt aan meerdere vervolgdelen gewerkt, waarbij de focus ook op andere plaatsen komt te liggen.

Het boek is te bestellen via bauwensar@zeelandnet.nl of 0117-492503.