PERSBERICHT - Extra gemeentelijke steunmaatregelen voor ondernemers

Medio 2020 heeft de gemeente Sluis in samenspraak met Sabewa een aantal ondersteuningsmaatregelen genomen in het kader van de coronacrisis. Dit onder andere op het gebied van een aantal belastingen, precario, leges en uitstel van betalingen.

Naar aanleiding van de lockdown die sinds 14 oktober jl. voor de horeca geldt en sinds 15 december jl. voor de niet-essentiële winkels heeft de gemeente Sluis besloten om de eerder genomen besluiten te verlengen, maar ook een extra aantal maatregelen te nemen. Voor een aantal onderwerpen dient nog besluitvorming plaats te vinden. 

Nieuw ten opzichte van de maatregelen in 2020 zijn:

  • het kwijtschelden van de marktgelden voor marktkooplieden die hun marktkraam niet mochten plaatsen.
  • de voorstellen om de precariobelasting en reclamebelasting voor 2021 op nul te zetten.
  • Ten aanzien van de precariobelasting en de reclamebelasting is de gemeenteraad bevoegd om een besluit te nemen. Deze voorstellen worden behandeld in de commissie Samenleving/Middelen van 16 maart 2021 en de gemeenteraad van 25 maart 2021.
  • het besluit om de WOZ waardering 2021 voor bepaalde categorieën bedrijfsobjecten in horeca, sport en cultuur in het kader van COVID 19 nog niet in februari 2021 te beschikken.

Deze gemeentelijke ondersteuningsmaatregelen, maar ook de regionale en landelijke ondersteuningsmaatregelen zijn overzichtelijk verzameld en te raadplegen via de button ‘Hulp voor ondernemers’ op de website www.gemeentesluis.nl.