PERSBERICHT - Bomruiming Haven Westzijde in Breskens

De vliegtuigbom die op donderdag 28 januari 2021 tijdens werkzaamheden aan de Haven Westzijde in Breskens is gevonden, wordt op vrijdag 5 maart 2021 geruimd. De Explosieven Opsporingsdienst Defensie (EODD), de politie, de projectontwikkelaar en de gemeente Sluis zijn momenteel volop bezig met het voorbereiden van de ruiming.

Ruiming

Op vrijdag 5 maart 2021 wordt de vliegtuigbom door de EODD onschadelijk gemaakt en vervolgens naar de gemeentelijke springlocatie vervoerd. Om de omgeving en de medewerkers van de EODD tijdens de ruiming te beschermen, worden veiligheidsmaatregelen getroffen. Dit houdt onder meer in dat de projectlocatie aan de Haven Westzijde wordt afgezet door de politie en niet toegankelijk is voor derden. Tevens wordt tijdens de demontage de aansluiting van de Promenade op de Haven Westzijde en de Duinstraat afgezet. Daarnaast is ook het wandelpad aan de bovenzijde van de Weebrugweg en de Haven Westzijde niet toegankelijk. Ook een deel van het strand is deze dag niet bereikbaar. 

Tijdens de ruiming is het niet nodig om de omliggende omgeving te ontruimen. Omwonenden kunnen daarom in hun woning verblijven. 

Geen direct gevaar

Direct na de vondst en identificatie van de 500 Lbs Engelse vliegtuigbom op donderdag 
28 januari 2021 is deze afgedekt en veiliggesteld, zodat er geen direct gevaar is voor de omgeving. Het gebied rond de vindplaats is afgezet. Naast deze getroffen maatregelen, zijn er op dit moment geen aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig.

Informatie

Op vrijdag 5 maart 2021 houden wij omwonenden en andere geïnteresseerden op de hoogte via onze gemeentelijke website en social media kanalen. We communiceren hier ook wanneer het gebied wordt vrijgegeven.