PERSBERICHT - Bij versoepeling maatregelen tijdelijke uitbreiding terrassen weer mogelijk

Na de eerste lockdown in mei vorig jaar heeft de gemeente Sluis besloten dat terrassen in de gemeente, onder voorwaarden en waar de infrastructuur het toeliet, verruimd mochten worden. Wanneer er eind maart mogelijk meer ruimte is voor versoepelingen en terrassen onder strikte voorwaarden open mogen, is het voor ondernemers in de gemeente Sluis weer toegestaan om terrassen tijdelijk uit te breiden.

Vorig jaar is aan 65 ondernemers een vergunning verleend om tot en met 1 november 2020 het terras uit te breiden. Horecaondernemers kregen zo letterlijk meer ruimte om hetzelfde aantal tafels te plaatsen en de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. Daarna volgde een strenge lockdown en is de horeca sinds 15 oktober 2020 weer gesloten. 

Tijdens de laatste persconferentie op 8 maart 2021 is aangegeven dat er vanaf 31 maart 2021 wellicht meer ruimte is voor versoepelingen. Eén van deze versoepelingen is het openen van de terrassen. Alleen als de cijfers het toelaten, kunnen de terrassen onder strikte voorwaarden weer open. Wat deze strikte voorwaarden inhouden en of de datum van 31 maart haalbaar is, is nog niet bekend. 

Om ondernemers zo snel en goed mogelijk te ondersteunen, heeft het college van Burgemeester en Wethouders op dinsdag 16 maart 2021, vooruitlopend op de mogelijke opening van de terrassen, besloten om ook voor het jaar 2021 tijdelijke terrasuitbreiding toe te staan. Hiermee krijgen ondernemers de zekerheid dat zij het verruimde terras weer in gebruik mogen nemen direct nadat het openen van de terrassen is toegestaan.

Alle ondernemers die in 2020 een vergunning hebben ontvangen, krijgen een bericht over de voortzetting van hun tijdelijk terras en hoeven niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Ondernemers die niet eerder van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, kunnen onder dezelfde voorwaarden alsnog een aanvraag indienen. Daarnaast blijft het mogelijk om een gewijzigde aanvraag in te dienen.