Persberichten

 • PERSBERICHT - Gemeente Sluis heeft schoonste stranden van Nederland én Zeeland

  Donderdag 29 juli 2021 is de gemeente Sluis tijdens de landelijke strandverkiezingen uitgeroepen tot schoonste strandgemeente van Nederland en Zeeland. De landelijke strandverkiezing wordt georganiseerd door Strand Nederland. Professionele inspecteurs keuren onder andere de locaties van het parkeerterrein tot de strandopgang en van het paviljoen tot de vloedlijn. Vervolgens worden alle resultaten en omstandigheden zorgvuldig gewogen.

 • PERSBERICHT - Reiniging, restauratie en conservering kunstwerk ‘Wachters aan de Schelde’ in Breskens

  Aan de Kaai in Breskens staat sinds dertig jaar het kunstwerk ‘Wachters aan de Schelde’ van Omer Gielliet. Het kunstwerk bevindt zich in een matige tot slechte conditie. Daarom heeft de gemeente Sluis, eigenaar van het kunstwerk, het initiatief genomen om het kunstwerk te laten reinigen, restaureren en conserveren.

 • PERSBERICHT: Onderzoek naar criminele uitbuiting onder jongeren in Zeeland in volle gang

  Begin 2020 verscheen een rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel: Dader of Slachtoffer? Criminele uitbuiting; verkenning onder Nederlandse scholen. Van de Nederlandse middelbare scholen maakt 55% zich zorgen over criminele uitbuiting, een ernstige vorm van mensenhandel. 1 op de 10 scholen maakt zich zelfs één of meerdere keren per maand concreet zorgen over een leerling. Hoe zit dit in Zeeland?

 • PERSBERICHT - Uitkomst onderzoek Dethon: directeur en leidinggevende stoppen

  De algemeen directeur van Dethon heeft vandaag bekendgemaakt dat hij in overleg met het bestuur besloten heeft te stoppen met zijn functie bij Dethon. Het is de bedoeling dat al op korte termijn een (interim) directeur zijn taken overneemt. De aanleiding voor het besluit van de directeur zijn de uitkomsten van de onderzoeken die het afgelopen jaar naar Dethon hebben plaatsgevonden. Ook een leidinggevende heeft aangegeven bij Dethon uit dienst te treden naar aanleiding van de onderzoeken.

 • PERSBERICHT - Resultaten onderzoek Berenschot naar bedrijfscultuur Dethon zijn bekend

  TERNEUZEN - Er blijkt geen sprake te zijn van angstcultuur of intimidatie binnen Dethon. Dat schrijven de onderzoekers van Berenschot in hun rapport. Maar er is wel werk aan de winkel, zoals het verbeteren van de klachtenprocedure en het verder verbeteren van de leiderschapsstijl.

 • PERSBERICHT - Blauwe Vlag voor stranden en jachthaven in gemeente Sluis

  06 mei 2021

  De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International in Denemarken heeft dit jaar in Nederland 183 Blauwe Vlaggen toegekend op 127 jachthavens en 56 stranden. Op verschillende stranden in de gemeente Sluis mag voor de 17e keer op rij dit keurmerk gevoerd worden voor een schoon, veilig en toegankelijk strand. De jachthaven van Cadzand-Bad mag het Blauwe Vlag keurmerk voor het vierde jaar op rij voeren.

 • PERSBERICHT - Verkenning hoe West Zeeuws-Vlaanderen vitaal te houden

  De gemeente Sluis en ZorgSaam onderzoeken welke aanpassingen er mogelijk zijn om West Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van wonen, werken, zorg en onderwijs aantrekkelijker te maken en te houden.

 • PERSBERICHT - Bij versoepeling maatregelen tijdelijke uitbreiding terrassen weer mogelijk

  Na de eerste lockdown in mei vorig jaar heeft de gemeente Sluis besloten dat terrassen in de gemeente, onder voorwaarden en waar de infrastructuur het toeliet, verruimd mochten worden. Wanneer er eind maart mogelijk meer ruimte is voor versoepelingen en terrassen onder strikte voorwaarden open mogen, is het voor ondernemers in de gemeente Sluis weer toegestaan om terrassen tijdelijk uit te breiden.

 • PERSBERICHT - Ruiming twee Engelse Vliegtuigbommen Lampzinspolder Nieuwvliet

  Op woensdag 2 december 2020 en donderdag 28 januari 2021 zijn er tijdens opsporingsonderzoek twee 500 Lbs Engelse vliegtuigbommen gevonden aan de Lampzinspolder in Nieuwvliet. Beide vliegtuigbommen worden onschadelijk gemaakt op woensdag 24 maart en donderdag 25 maart 2021.

 • PERSBERICHT - Visserijbeleving centraal in Breskens

  Woensdag 3 maart jl. vond de aandeelhoudersvergadering van de Holding Zeeuwse Visveilingen plaats. Het verloop en de uitkomst van deze vergadering is inmiddels bekend. Hoewel het college van B en W van de gemeente Sluis buitengewoon ontstemd is over de gang van zaken gaat de gemeente niet bij de pakken neerzitten.

 • PERSBERICHT - Sluiting drugspand IJzendijke

  Op dinsdag 2 maart 2021 heeft burgemeester Vermue een drugspand aan de Watervlietseweg te IJzendijke gesloten. Dit nadat daar een hennepkwekerij met 620 planten werd aangetroffen. Het adres is voor drie maanden gesloten.

 • PERSBERICHT - Sluiting druglaboratorium

  Op donderdag 4 maart 2021 heeft burgemeester Vermue een loods gesloten aan de Nozemansweg te Waterlandkerkje gesloten. Dit nadat daar een professioneel drugslaboratorium voor de productie van de harddrugs methamfetamine met 700 gram methamfetamine werd aangetroffen.

 • PERSBERICHT - Extra gemeentelijke steunmaatregelen voor ondernemers

  Medio 2020 heeft de gemeente Sluis in samenspraak met Sabewa een aantal ondersteuningsmaatregelen genomen in het kader van de coronacrisis. Dit onder andere op het gebied van een aantal belastingen, precario, leges en uitstel van betalingen.

 • PERSBERICHT - Bomruiming Haven Westzijde in Breskens

  De vliegtuigbom die op donderdag 28 januari 2021 tijdens werkzaamheden aan de Haven Westzijde in Breskens is gevonden, wordt op vrijdag 5 maart 2021 geruimd. De Explosieven Opsporingsdienst Defensie (EODD), de politie, de projectontwikkelaar en de gemeente Sluis zijn momenteel volop bezig met het voorbereiden van de ruiming.

 • PERSBERICHT - Verdwenen Zwinhavens

  Nieuw project ‘Verdwenen Zwinhavens’ brengt middeleeuwen terug tot leven via virtuele realiteit. Een nieuwe fietsroute met innovatieve VR-kijkers en een hoogtechnologische tentoonstelling in het Zwin Natuur Park brengen de fascinerende wereld van de verdwenen Zwingeul en haar middeleeuwse Zwinhavens terug tot leven.

 • PERSBERICHT - Cadzand startplaats van rit naar Knokke-Heist Baloise Ladies Tour

  De gemeente Sluis wordt voor de tweede keer de startplaats van een rit in de Baloise Ladies Tour. Twee jaar geleden vertrok de zaterdagrit naar Watervliet op de Groote Markt in Sluis.

 • PERSBERICHT - Nieuw: Boek ‘Oostburg 1604-1648: van de verovering tot de Vrede van Munster’

  In 2019 brachten het gemeentearchief van de gemeente Sluis en de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen het herdenkingsboek ‘De ketens verbroken’ uit ter herdenking van de 75-jarige bevrijding van onze streek. Deze succesvolle samenwerking heeft tot een nieuw project geleid: ‘Bronnenpublicaties West-Zeeuws-Vlaanderen’.

 • PERSBERICHT - Minder overlast door slim samenwerken in Zeeland

  De 13 Zeeuwse gemeenten, netbeheerder Enduris, Waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf gaan nauwer samenwerken in de buitenruimte via een gezamenlijk online platform. Door lange-termijnplannen voor onder andere werkzaamheden aan riolering, elektriciteits- en waterleidingen nog beter op elkaar af te stemmen hoeft de straat minder vaak open. Hierdoor ondervinden inwoners van Zeeland minder overlast. De partijen tekenden hiervoor op 27 januari de samenwerkingsovereenkomst AZON (Afstemming Zeeuwse Overheden en Nutsbedrijven).

 • PERSBERICHT - Tijdelijke invulling streekpromotie en gastheerschap in de gemeente Sluis

  Als toeristische gemeente hecht de gemeente Sluis veel belang aan streekpromotie en goed gastheerschap. Na het wegvallen van VVV Zeeland en het beëindigen van de Taskforce Promotie & Marketing per 1 januari 2021, willen we dit toekomstbestendig vormgeven.

 • PERSBERICHT - Sluiting drugspanden Sluis, Oostburg en Sint Kruis

  Op maandag 21 december 2020 heeft burgemeester Vermue drugspanden aan de Zuiderbruggeweg te Sluis, de Mr. J.E. Risseeuwstraat en de Expeditieweg te Oostburg en de Sint Pietersdijk te Sint Kruis gesloten.

 • PERSBERICHT - Lachgasverbod opgenomen in APV gemeente Sluis

  Op donderdag 26 november 2020 heeft de gemeenteraad besloten tot het vaststellen van de zesde wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Sluis. Eén van de veranderingen is het opnemen van een lachgasverbod. De gemeenteraad heeft dit unaniem besloten.

 • PERSBERICHT - Bestemmingsplanprocedure Euregiotuinen kan worden gestart

  De gemeente Sluis heeft eerder een prijsvraag uitgeschreven voor de locatie Euregiotuinen in Oostburg. Het winnende initiatief was het plan Regiopark Oostburg van de familie van Damme. Waar begin dit jaar de uitvoering van het plan tijdelijk heeft stilgelegen in verband met de coronacrisis, zijn de plannen inmiddels weer opgepakt en is er hard gewerkt aan het concept bestemmingsplan.

 • PERSBERICHT - Resultaten Zeeuws-Vlaamse klimaatenquête zijn bekend

  Afgelopen juni hebben de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen in samenwerking met Onderzoekdoen.nl een enquête uitgezet onder alle Zeeuws-Vlaamse inwoners over het klimaat en klimaatveranderingen. De enquête bestond uit vier thema’s: wateroverlast, droogte, hitte en overstroming.

 • PERSBERICHT - Engelse vliegtuigbom gevonden in Nieuwvliet

  In verband met de wens om in de toekomst in de Lampzinspolder, gelegen tussen Nieuwvliet-Dorp en Nieuwvliet-Bad, recreatiewoningen te ontwikkelen is er een start gemaakt met bodemverkenning. Explosievenonderzoek is onderdeel van deze verkenning.

 • PERSBERICHT - Nieuwvliet-Bad: van Masterplan naar uitvoering

  We gaan van start met de uitvoering van het Masterplan Nieuwvliet-Bad! In mei van dit jaar stelde de gemeenteraad het Masterplan vast. Op 14 juli stelden het Rijk en de Provincie Zeeland gelden beschikbaar uit de Regio Deal. Daardoor kunnen we nu van start met de uitvoering van de eerste projecten uit het Masterplan, die bijdragen aan de ontwikkeling van Nieuwvliet-Bad tot een groene, veilige en aantrekkelijke badplaats.