Persberichten

 • PERSBERICHT - Bomruiming Haven Westzijde in Breskens

  De vliegtuigbom die op donderdag 28 januari 2021 tijdens werkzaamheden aan de Haven Westzijde in Breskens is gevonden, wordt op vrijdag 5 maart 2021 geruimd. De Explosieven Opsporingsdienst Defensie (EODD), de politie, de projectontwikkelaar en de gemeente Sluis zijn momenteel volop bezig met het voorbereiden van de ruiming.

 • PERSBERICHT - Verdwenen Zwinhavens

  Nieuw project ‘Verdwenen Zwinhavens’ brengt middeleeuwen terug tot leven via virtuele realiteit. Een nieuwe fietsroute met innovatieve VR-kijkers en een hoogtechnologische tentoonstelling in het Zwin Natuur Park brengen de fascinerende wereld van de verdwenen Zwingeul en haar middeleeuwse Zwinhavens terug tot leven.

 • PERSBERICHT - Cadzand startplaats van rit naar Knokke-Heist Baloise Ladies Tour

  De gemeente Sluis wordt voor de tweede keer de startplaats van een rit in de Baloise Ladies Tour. Twee jaar geleden vertrok de zaterdagrit naar Watervliet op de Groote Markt in Sluis.

 • PERSBERICHT - Nieuw: Boek ‘Oostburg 1604-1648: van de verovering tot de Vrede van Munster’

  In 2019 brachten het gemeentearchief van de gemeente Sluis en de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen het herdenkingsboek ‘De ketens verbroken’ uit ter herdenking van de 75-jarige bevrijding van onze streek. Deze succesvolle samenwerking heeft tot een nieuw project geleid: ‘Bronnenpublicaties West-Zeeuws-Vlaanderen’.

 • PERSBERICHT - Minder overlast door slim samenwerken in Zeeland

  De 13 Zeeuwse gemeenten, netbeheerder Enduris, Waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf gaan nauwer samenwerken in de buitenruimte via een gezamenlijk online platform. Door lange-termijnplannen voor onder andere werkzaamheden aan riolering, elektriciteits- en waterleidingen nog beter op elkaar af te stemmen hoeft de straat minder vaak open. Hierdoor ondervinden inwoners van Zeeland minder overlast. De partijen tekenden hiervoor op 27 januari de samenwerkingsovereenkomst AZON (Afstemming Zeeuwse Overheden en Nutsbedrijven).

 • PERSBERICHT - Tijdelijke invulling streekpromotie en gastheerschap in de gemeente Sluis

  Als toeristische gemeente hecht de gemeente Sluis veel belang aan streekpromotie en goed gastheerschap. Na het wegvallen van VVV Zeeland en het beëindigen van de Taskforce Promotie & Marketing per 1 januari 2021, willen we dit toekomstbestendig vormgeven.

 • PERSBERICHT - Sluiting drugspanden Sluis, Oostburg en Sint Kruis

  Op maandag 21 december 2020 heeft burgemeester Vermue drugspanden aan de Zuiderbruggeweg te Sluis, de Mr. J.E. Risseeuwstraat en de Expeditieweg te Oostburg en de Sint Pietersdijk te Sint Kruis gesloten.

 • PERSBERICHT - Lachgasverbod opgenomen in APV gemeente Sluis

  Op donderdag 26 november 2020 heeft de gemeenteraad besloten tot het vaststellen van de zesde wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Sluis. Eén van de veranderingen is het opnemen van een lachgasverbod. De gemeenteraad heeft dit unaniem besloten.

 • PERSBERICHT - Bestemmingsplanprocedure Euregiotuinen kan worden gestart

  De gemeente Sluis heeft eerder een prijsvraag uitgeschreven voor de locatie Euregiotuinen in Oostburg. Het winnende initiatief was het plan Regiopark Oostburg van de familie van Damme. Waar begin dit jaar de uitvoering van het plan tijdelijk heeft stilgelegen in verband met de coronacrisis, zijn de plannen inmiddels weer opgepakt en is er hard gewerkt aan het concept bestemmingsplan.

 • PERSBERICHT - Resultaten Zeeuws-Vlaamse klimaatenquête zijn bekend

  Afgelopen juni hebben de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen in samenwerking met Onderzoekdoen.nl een enquête uitgezet onder alle Zeeuws-Vlaamse inwoners over het klimaat en klimaatveranderingen. De enquête bestond uit vier thema’s: wateroverlast, droogte, hitte en overstroming.

 • PERSBERICHT - Engelse vliegtuigbom gevonden in Nieuwvliet

  In verband met de wens om in de toekomst in de Lampzinspolder, gelegen tussen Nieuwvliet-Dorp en Nieuwvliet-Bad, recreatiewoningen te ontwikkelen is er een start gemaakt met bodemverkenning. Explosievenonderzoek is onderdeel van deze verkenning.

 • PERSBERICHT - Nieuwvliet-Bad: van Masterplan naar uitvoering

  We gaan van start met de uitvoering van het Masterplan Nieuwvliet-Bad! In mei van dit jaar stelde de gemeenteraad het Masterplan vast. Op 14 juli stelden het Rijk en de Provincie Zeeland gelden beschikbaar uit de Regio Deal. Daardoor kunnen we nu van start met de uitvoering van de eerste projecten uit het Masterplan, die bijdragen aan de ontwikkeling van Nieuwvliet-Bad tot een groene, veilige en aantrekkelijke badplaats.