Persberichten

 • PERSBERICHT - Start perspectiefgroep ‘De Bonte Vlinder’ na de herfstvakantie

  Na de herfstvakantie, op maandag 1 november 2021, start in de gemeente Sluis de pilot voor een bovenschoolse perspectiefgroep. De perspectiefgroep is voor kinderen van drie tot en met zeven jaar die vastlopen in hun ontwikkeling binnen het reguliere aanbod in de kinderopvang en het primair onderwijs. De pilot is een samenwerking tussen de schoolbesturen Escalda en Elevantio, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente Sluis.

 • PERSBERICHT - Start campagne ‘Tijdelijke huurders in jouw buurt?’

  Regelmatig worden er in ons land drugslabs en hennepkwekerijen aangetroffen. Ook in Zeeuws-Vlaanderen zijn nog niet zo lang geleden drie drugslabs opgerold. Criminelen zoeken bewust naar afgelegen loodsen en stallen. Verhuurders zijn zich nog onvoldoende bewust van de risico’s.

 • PERSBERICHT - Tweede explosief gevonden in Breskens

  In voorbereiding op de herontwikkeling van vakantiepark Zeebad wordt er een explosievenonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is een tweede Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem aangetroffen. Eerder was er al een vliegtuigbom gevonden. Beide vliegtuigbommen worden op vrijdag 12 november 2021 onschadelijk gemaakt en geruimd.

 • PERSBERICHT - Sluiting loods Hoofdplaat

  Op vrijdag 24 september 2021 heeft burgemeester Vermue een drugsloods aan de Zuidlangeweg te Hoofdplaat gesloten. Dit nadat daar een hennepkwekerij met 605 hennepplanten werd aangetroffen. Het adres is voor zes maanden gesloten.

 • PERSBERICHT - Sluiting drugspand Aardenburg

  Op woensdag 15 september 2021 heeft burgemeester Vermue een drugspand aan de Reinaertstraat te Aardenburg gesloten. Dit nadat daar een hennepkwekerij met 120 hennepplanten werd aangetroffen. Het adres is voor drie maanden gesloten.

 • PERSBERICHT - Gevonden explosief in Breskens

  Roompot start eind dit jaar met de realisatie van de herontwikkeling van het vakantiepark Zeebad. In voorbereiding hierop wordt onder andere een explosievenonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is een 500 Lbs Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Deze vliegtuigbom wordt op vrijdag 12 november 2021 onschadelijk gemaakt en geruimd. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

 • PERSBERICHT - Monitoring kademuren havengebied Breskens

  Het havengebied van Breskens is volop in ontwikkeling. Onderdeel van dit havengebied zijn de kades en de kademuren. Deze nam de gemeente in oktober 2019 over van het Rijk. Vanwege de eigendomsoverdracht is recent onderzoek gedaan naar de huidige staat van de kadeconstructies. Daaruit blijkt dat er beheers- en onderhoudsmaatregelen uitgevoerd moeten worden aan de constructies. Dit is nodig om vervormingen van de kadeconstructies en verzakkingen in het openbare gebied te voorkomen. In de periode tot de uitvoering van deze maatregelen, worden de kadeconstructies gemonitord.

 • Overige persberichten