Voornemen tot het ruimen van algemene graven

In de gemeente Sluis staat de capaciteit van de begraafplaatsen onder druk.
Met name op de begraafplaatsen in Oostburg en Waterlandkerkje.
Om te zorgen dat inwoners ook in de toekomst hun overleden dierbaren kunnen begraven op deze begraafplaatsen, is het besluit genomen om de algemene graven die daarvoor in aanmerking komen te gaan ruimen.

Algemene graven

Het gaat om de algemene graven waarvan het gebruiksrecht is verlopen.
De gemeente is na afloop van de termijn van het grafrecht eigenaar en daarmee verantwoordelijk voor het beheer van die grafruimte.
Dit is bekend bij de nabestaanden of belanghebbenden.
Tot op heden zijn de graven waarvan het grafrecht al enige tijd is verlopen niet geruimd, met als gevolg dat er een achterstand is ontstaan.
We willen uitvoering gaan geven aan het ruimen van die graven waarvan het grafrecht is verlopen of waarvan afstand is gedaan, zodat deze achterstand wordt opgelost.

Aanschrijving, publicatie, bekendmaking

Niet alle nabestaanden / belanghebbenden van deze algemene graven zijn bekend bij de gemeente.
Daarom wordt dit voornemen tot ruiming op verschillende manieren bekendgemaakt zodat we zoveel mogelijk personen bereiken en kunnen inlichten.
De geregistreerde nabestaanden / belanghebbenden hebben inmiddels een uitgebreide brief ontvangen waarin het voornemen, de reden, het proces en de mogelijkheden voor invulling van hun wensen zijn toegelicht.
Vervolgens deze publicatie in het Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad en op onze website en komen er bordjes op de betreffende begraafplaatsen te hangen waarop het voornemen tot ruimen staat aangekondigd.

Ruiming één jaar na publicatie

De ruiming vindt plaats na één jaar van bekendmaken / publicatie.
De gemeente is zich er terdege van bewust dat een ruiming een grote impact kan hebben op de nabestaanden of belanghebbenden.
Wij zorgen er daarom voor dat de wensen met betrekking tot de ruiming zo goed mogelijk worden ingevuld.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit voornemen tot ruimen dan kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 0117 - 457 000 of e-mail begraafplaatsadministratie@gemeentesluis.nl.