Tijdelijk nieuw telefoonnummer voor noodgevallen 's avonds en in het weekend

Wij zijn tijdelijk via een nieuw telefoonnummer 's avonds en in het weekend te bereiken.
Het nieuwe nummer is: 0117 - 457 200.
U kunt dit telefoonnummer bellen in geval van noodgevallen op het gebied van gemeentewerken, die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten.
Voor noodgevallen op het gebied van milieu (zoals geluids- of stankoverlast), jeugdzorg tot 23 jaar of welzijn vanaf 23 jaar, gelden andere telefoonnummers.
Deze kunt u vinden op de volgende pagina.