Inwonersonderzoek naar draagvlak toerisme in de gemeente Sluis

In maart 2019 hebben ruim 5.600 inwoners in de gemeente Sluis een vragenlijst ontvangen over het draagvlak voor toerisme in de gemeente Sluis.
Kenniscentrum Kusttoerisme (onderdeel van HZ University of Applied Sciences) heeft samen met het ZB Planbureau deze vragenlijst opgesteld om de beleving van inwoners ten opzichte van toerisme in beeld te brengen.
Met het onderzoek is op een objectieve wijze vastgesteld in welke mate inwoners toerisme steunen, hoe zij de positieve en negatieve effecten van het toerisme ervaren en welke factoren in welke mate de steun voor toerisme van de inwoners beïnvloeden. Het afgelopen jaar zijn de resultaten geanalyseerd.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim zes op de tien inwoners (62%) in de gemeente Sluis toerisme steunen en ze willen ook dat het belangrijk blijft in hun gemeente.
Daarnaast geeft zeven op de tien ondervraagden (71%) aan dat de gemeente Sluis een toeristische bestemming moet blijven.
Voor zes op de tien inwoners (60%) wegen de voordelen van toerisme zwaarder dan de nadelen.
In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen de resultaten per kern.

De resultaten zijn weergegeven in een infographic en worden meegenomen als input voor toekomstig beleid.
Voor meer informatie over het inwonersonderzoek naar draagvlak toerisme kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Beheer (Recreatie & Toerisme) via 14 0117.