Week tegen Eenzaamheid

Kom erbij! In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal. De Week tegen Eenzaamheid 2021 is van 30 september t/m 7 oktober.

Kom erbij! In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal. De Week tegen Eenzaamheid 2021 is van 30 september t/m 7 oktober. 

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed hebben op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven. Eenzaamheid is van alle leeftijden. Dat baart ons zorgen. Als we niets doen zullen er de komende jaren alleen maar meer mensen zich eenzaam voelen.

Minder eenzaamheid onder burgers

Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil de overheid de trend van eenzaamheid in Nederland doorbreken. We geloven dat dit kan door eenzaamheid eerder te signaleren en het bespreekbaar te maken. En vervolgens een duurzame aanpak te ontwikkelen.

Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken of organiseren van een activiteit. Samen maken we van de Week tegen Eenzaamheid een succes!

Voorbeelden van activiteiten in het land: rollatorwandeltocht, sport- en spelmiddag, bijeenkomst “maak kennis met een buur uit een andere cultuur”, inloop, ontmoeten, kom op de soep, vlinderwandeling, huiskamer, themabijeenkomst “Zingeving en meedoen”.

Heeft u een idee of activiteit die goed aansluit bij de Week tegen Eenzaamheid? 

Laat het dan weten aan het cluster Leefbaarheid en Burgerparticipatie van de gemeente Sluis via lb@gemeentesluis.nl. Wij maken een overzicht van de activiteiten en kunnen meedenken in de uitvoering.  

Week tegen Eenzaamheid