Overvolle PMD containers

Sinds begin 2021 zamelen we in de gemeente Sluis plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD-afval) eens in de twee weken huis-aan-huis in. Ook zijn op een aantal locaties in de gemeente PMD-verzamelcontainers beschikbaar. Het gescheiden inzamelen van het PMD-afval verloopt erg succesvol. U biedt tweemaal zoveel PMD-afval ter inzameling aan dan in de voorgaande jaren. Daar zijn we u zeer dankbaar voor!

Ondanks de succesvolle inzameling vragen wij uw aandacht voor de overvolle PMD-containers. Wanneer de PMD-containers vol zijn, worden de zakken naast de container geplaatst. Hierdoor ontstaan ongewenste situaties. We constateren dat vooral in het weekend veel PMD-zakken naar de containers worden gebracht. Is de PMD-container vol? Dan vragen wij u de zakken weer mee naar huis te nemen en aan te bieden tijdens de huis-aan-huis inzameling. 

Tip: bewaren PMD-zakken

Volle en gesloten PMD-zakken kunt u tot aan de huis-aan-huis inzameling bewaren in de grijze restafvalcontainer, GFT-container of papiercontainer. Waarschijnlijk is er in één van deze containers altijd wel ruimte om één of twee PMD-zakken te bewaren. 

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om de PMD-zakken mee te geven met de huis-aan-huis inzameling een in de twee weken.