Oud papier en karton in de gemeente Sluis wordt weer huis-aan-huis ingezameld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis hebben besloten om de huis-aan-huis inzameling van oud papier en karton in de gemeente Sluis weer toe te staan met ingang van zaterdag 2 mei 2020.

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, was eerder besloten om deze huis-aan-huis inzameling tijdelijk stil te leggen tot en met 28 april 2020.
Vanaf zaterdag 2 mei 2020 mogen verenigingen het oud papier en karton onder een aantal voorwaarden weer ophalen.

Per inzamelvoertuig mogen er maximaal twee personen het oud papier en karton in of op het voertuig deponeren.
Wanneer de inzameling plaatsvindt met een voertuig met een hoge laadbak, dan mag er maximaal één persoon in de laadbak aanwezig zijn.
Tijdens de inzameling dienen de personen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de chauffeur te houden.
Het huis-aan-huis inzamelen van oud papier en karton onder deze voorwaarden past binnen de kaders van de Noodverordening.