Burger aan Zet: Bijeenkomst burgerparticipatie 20 november constructief!

Op woensdag 20 november 2019 organiseerde de gemeente in samenwerking met de RMDO een bijeenkomst over burgerparticipatie.
De opkomst was representatief en de input zeer constructief. Het begrip burgerparticipatie wordt echter als best lastig ervaren.
Want wat valt hier dan allemaal onder? Ter verduidelijking zijn in de nog vast te stellen nota Burgerparticipatie dan ook drie pijlers opgenomen.
Dat zijn ‘burgerinitiatief, meedenken en meedoen’. Op basis hiervan is de bijeenkomst op 20 november vormgegeven.
Drie inwoners van onze gemeente hebben in de praktijk te maken gehad met zowel een burgerinitiatief (renovatie dorpshuis Waterlandkerkje), meedenken (herinrichting centrum Schoondijke) en meedoen (vrijwilligerswerk). Ankie Feldbrugge, Jurgen Willemsen en Rianne Picavet vertelden respectievelijk hun ervaringen.
Hoe hebben ze het aangepakt? Waar liepen ze tegenaan? Wat kan beter en waarom? Wat ging goed en moet vooral behouden worden?
Deze heldere praktijkverhalen zorgden voor een doelmatige start van de werkgroepsessies die volgden.
Onder begeleiding van gespreksleiders zijn per sessie diverse vragen per pijler beantwoord waarna de rode draad plenair is weergegeven.

Opgehaalde input
De ambtelijke werkgroep Burgerparticipatie is inmiddels gestart met het verwerken van alle input.
In het dossier ziet u alle relevante en actuele informatie en kunt u voortdurend oproepen en lezen.
In het volgende document kunt u de eerste bevindingen van de bijeenkomst terugvinden.