Nieuwe locatie kunstwerk Broden en Vissen

Maandag 14 juni maakten burgemeester Marga Vermue, kunstenaar Johnny Beerens en Martin Verbrugge de nieuwe locatie van het kunstwerk Broden en Vissen bekend. De muurschildering van Johnny Beerens verhuist dit najaar naar het terrein van Verbrugge Terminals in Terneuzen. De silo op het terrein biedt een passend decor voor het kunstwerk van 25 bij 20 meter (bijna 500 m2). Het kunstwerk krijgt zodoende een nieuwe plaats in Zeeuws-Vlaanderen en blijft in zijn geheel behouden.

Het kunstwerk is momenteel op de graansilo in Breskens te zien. Door de aanstaande sloop van de silo voerden Johnny Beerens en de gemeente Sluis gezamenlijk een verkenning uit  naar een alternatieve locatie. De zoektocht richtte zich in de eerste instantie op een locatie in Breskens en de gemeente Sluis en eindigde in Terneuzen. De silo van Verbrugge is de enige locatie die geschikt is voor de volledige herplaatsing van het kunstwerk. De gemeente Sluis vindt het jammer dat het beeldbepalende kunstwerk uit Breskens verdwijnt, maar is blij met de silo in Terneuzen als alternatieve locatie. 

De kunstenaar is zelf intensief betrokken geweest bij de zoektocht naar een alternatieve locatie en is tevreden dat zijn muurschildering een nieuwe plek krijgt. Projectontwikkelaar Van der Poel, de gemeente Sluis en kunstenaar Johnny Beerens zijn in gesprek om na afronding van de plannen in het Havengebied Breskens een nieuw kunstwerk te plaatsen.

Planning herplaatsing 

De gemeente Sluis blijft eigenaar van het kunstwerk. Het kunstwerk wordt in bruikleen gegeven aan een door de heer Verbrugge aan te wijzen vennootschap. De muurschildering wordt dit najaar gereinigd en gedemonteerd door projectontwikkelaar Van der Poel. Hierna vindt de verhuizing naar Terneuzen plaats en wordt het kunstwerk door Johnny Beerens gerestaureerd op het terrein van Verbrugge Terminals. Afhankelijk van de voortgang is het streven om het kunstwerk in de loop van 2022 op de silo in Terneuzen te bevestigen.