Mededeling

Erfgoed Zeeland te Middelburg is in opdracht van de gemeente Sluis bezig met een inventarisatie van cultuurhistorisch waardevolle woonhuismonumenten in de gemeente Sluis.
In de week van 17 februari 2020 start de heer Paul Knops, architectuurhistoricus, van het bedrijf Danoxie Erfgoed Onderzoek te Nieuwe Tonge met het veldwerk in de gemeente.