Lintjesregen 2021

De jaarlijkse lintjesregen in de gemeente Sluis is ook dit jaar in aangepaste vorm doorgegaan. Net als vorig jaar ging burgemeester Marga Vermue langs bij de gedecoreerden en verraste zij hen buiten voor het huis met de boodschap dat het Zijne Majesteit heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde.

Het opspelden van de koninklijke onderscheiding is door een huisgenoot van de gedecoreerde gedaan of door de gedecoreerde zelf. De aanpassing van deze traditie is het gevolg van de coronamaatregelen. Dit jaar zijn er negen koninklijke onderscheidingen uitgereikt in de gemeente Sluis. 

De heer Fred Mollet

De heer Mollet uit IJzendijke ontvangt zijn koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet (35 jaar) bij voetbalvereniging IJzendijke. Hier was hij onder andere scheidsrechter, trainer, grensrechter, bestuurslid en betrokken bij het schoolvoetbal. Ook is de heer Mollet 23 jaar vrijwilliger geweest bij de brandweer IJzendijke in de functie van onderbrandmeester. Sinds 1970 is de heer Mollet vrijwilliger bij de Parochie Heilige Andreas en daarnaast is hij al zeker 45 jaar lid van het gemengd koor in IJzendijke waarvoor de heer Mollet zich nog steeds inzet. Ook is de heer Mollet sinds 1970 actief als vrijwilliger bij ZorgSaam in WZC Emmaus. 

Mevrouw Bertha Mollet

Mevrouw Mollet uit IJzendijke, echtgenoot van de heer Fred Mollet, ontvangt haar koninklijke onderscheiding voor haar jarenlange inzet (37 jaar) als vrijwilligster bij de Parochie Heilige Andreas. Zij zorgde onder andere voor de bloemversiering en het schoonmaken van de kerk. Daarnaast is mevrouw Mollet sinds 1997 tot op heden actief als vrijwilligster bij ZorgSaam in WZC Emmaus. Zij is onder andere actief als lectrice, lid van de liturgiegroep, helpt bij activiteiten en evenementen en ging altijd mee met de bewonersvakanties.

De heer Frans Brouwers

De heer Brouwers uit IJzendijke ontvangt zijn koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet (ruim 40 jaar) bij de Scouting IJzendijke, voorheen Scouting Sint Paulustroep IJzendijke. Hier is hij onder andere jeugdleider, hopman en groepsvoorzitter geweest. Ook is de heer Brouwers sinds 1978 lid van de Sinterklaasclub IJzendijke. Jaarlijks worden er ruim 30 bezoeken afgelegd bij basisscholen, voetbalclubs, bedrijven en gezinnen. Daarnaast is de heer Brouwers van 2008 tot 2016 bestuurslid geweest van de Ondernemersvereniging IJzendijke en is hij in 2019 toegetreden tot het Algemeen Bestuur van de Stichting Museum het Bolwerk IJzendijke. Ook is de heer Brouwers vele jaren actief geweest als vrijwilliger op diverse scholen van SCOBA en is hij al decennia lang actief betrokken bij activiteiten van de Parochie Heilige Andreas. 

De heer Rob Traas

De heer Traas uit Breskens ontvangt zijn koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet als secretaris en nu als penningmeester bij de dorpsraad Breskens (2006 – heden) en als lid van de Stichting Promotie Breskens (2008 – 2018). Door de jaren heen heeft de heer Traas diverse zaken mede gerealiseerd in Breskens, waaronder bevordering van het toerisme. Ook is de heer Traas sinds 2000 politiek actief.

De heer Jaap de Hulster

De heer de Hulster uit Breskens ontvangt zijn koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet (sinds 2012) als vrijwilliger bij Reparatie Club West Zeeuws-Vlaanderen als administrateur en secretaris. Daarnaast is de heer de Hulster sinds 1990 actief vrijwilliger bij ’t Duumpje als penningmeester en bestuurslid en sinds 1985 als archivaris bij O.K.K.

De heer Lucien Boerjan

De heer Boerjan uit Oostburg ontvangt zijn koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet (sinds 1975) als lid van ’t Duumpje. Hier is hij onder andere bestuurslid geweest en is hij nu actief als activiteitencoördinator binnen de vogelwerkgroep en lid/coördinator van de landschapsbeheerwerkgroep. Sinds 1980 is de heer Boerjan vrijwilliger natuurexcursieleider bij Stichting Het Zeeuwse Landschap en sinds 2014 ook lid van wandelvereniging ‘Voor de Wind’ waar hij naast wandelen vele andere werkzaamheden verricht. 

De heer Henk den Hollander

De heer den Hollander uit Cadzand ontvangt zijn koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet (26 jaar) bij het Nederlandse Rode Kruis Zeeland als bestuurslid bij diverse afdelingen en als bestuurslid van de Stichting Voortgezet Onderwijs West Zeeuws-Vlaanderen (2004 - 2015). Daarnaast is de heer den Hollander van 2006 tot 2019 secretaris en later voorzitter geweest van Orde van den Prince, afdeling ’t Zwin (een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur) en is hij 17 jaar voorzitter geweest van schaakvereniging West Zeeuws-Vlaanderen. 

De heer Cor van Belois

De heer van Belois uit Retranchement ontvangt zijn koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet (44 jaar) als kerkrentmeester van de Hervormde Kerkgemeente Retranchement en later van de PKN Zuidwesthoek. Daarnaast zet de heer van Belois zich sinds 2012 in voor de Stichting Behoud Dorpskerk Retranchement. 

De heer Ad van de Wege

De heer van de Wege uit Aardenburg ontvangt zijn koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet (sinds 2005) als actief lid bij de PKN Aardenburg (Sint Baafskerk) als organist en dirigent. Zo heeft hij onder andere de Baafse Beleving op de kaart gezet. In de loop der jaren heeft de heer van de Wege steeds meer werkzaamheden in de Sint Baafskerk opgepakt. Daarnaast is de heer van de Wege, naast docent, ook actief als vrijwilliger bij ‘de Aardenburgsche Muziekschool’. De heer van de Wege is al 45 jaar actief als professioneel organist, dirigent en organisator bij diverse kerken en helpt bij de organisatie van vele evenementen.