Landelijke collectes opgeschort

In verband met de richtlijnen met betrekking tot het coronavirus hebben de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen collectes opgeschort tot en met 11 april.
Dit zijn de geplande huis-aan-huis collectes van Reuma Nederland, ZOA, Fonds Gehandicaptensport en de Hartstichting.
Amnesty International had al eerder de collecte afgebroken.
Bekeken wordt of de collectes later in het jaar ingehaald worden.