Landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’

Wethouder Marianne Poissonnier heeft haar handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ van het ministerie van VWS. Het actieprogramma heeft als doel om de trend van eenzaamheid bij onder andere ouderen te doorbreken.

Meer dan de helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. In de gemeente Sluis gaat dit om 52% van de inwoners ouder dan 19 jaar, waarvan 12% 75-plussers. Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek. 

Marianne Poissonnier: “Bewustwording creëren is de eerste stap bij het bestrijden van eenzaamheid. Ik ben blij dat we, door aan te sluiten bij dit actieprogramma, deze eerste stap gaan zetten. Sluis is een gemeente voor en door inwoners. Alleen samen lukt het om iedereen binnen de gemeentegrenzen mee te laten doen in de samenleving.”

Week tegen Eenzaamheid

Tot en met 7 oktober 2021 is het de Week tegen Eenzaamheid. Deze week wordt in het kader van het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ georganiseerd door het ministerie van VWS. Meer informatie is te vinden op www.eentegeneenzaamheid.nl.