Inzameling oud papier in Oostburg gewijzigd

Sinds kort zamelt de Scouting Oostburg het oud papier in met behulp van een inzamelvoertuig (vuilniswagen) van de fa. Renewi en niet meer met eigen voertuigen.
De mensen achter het inzamelvoertuig zijn leden van de Scouting en de opbrengst van het oud papier komt nog steeds ten goede aan de Scouting Oostburg.
De eerstvolgende inzameling van oud papier in de kern Oostburg is op zaterdag 6 juni a.s.

Omdat nu met een inzamelvoertuig wordt ingezameld is de inzamelroute gewijzigd.
De Scouting komt daardoor op andere tijdstippen het oud papier ophalen dan tot nu toe gebruikelijk was.
Dat kan vroeger zijn maar ook later.
De Scouting start om 8.30 uur met het inzamelen van oud papier in de kern Oostburg.