Informatieavond Juvent beantwoordt pleegzorgvragen

Soms kan een kind een tijdje niet meer thuis wonen, of helemaal niet meer bij ouders opgroeien omdat de ouders niet voor hun kind kunnen zorgen.
Jaarlijks vinden ca. 500 Zeeuwse kinderen en jongeren een (tijdelijk) thuis in een pleeggezin.
Juvent is nog steeds op zoek naar nieuwe pleegouders die een plek hebben in huis en hart.
Met name in Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Beveland.

Pleegouders

Pleegouders zijn mensen die tijdelijk voor een kind van een ander willen zorgen.
Zijn mensen die warmte en structuur geven.
Waar en wanneer nodig een luisterend oor kunnen bieden of een steuntje in de rug kunnen zijn.
Mensen die het vertrouwen in de omgeving en het zelfvertrouwen van een kind terug willen geven.
En bovenal daar zelf vertrouwd mee zijn.
Al vanaf pleegbaby tot aan pleegpuber, voor een weekendje of soms voor langer.

Laat u informeren

Is uw huis zo’n veilige haven en zijn rust en structuur vanzelfsprekend in uw gezin?
Overweeg dan pleegouder te worden.
We kunnen ons voorstellen dat u eerst meer wilt weten en vol vragen zit.
Daarom nodigen wij u van harte uit voor één van onze informatiebijeenkomst bij u in de buurt.

Data

Donderdag 4 oktober 2018  Gemeentehuis te Zierikzee
Woensdag 14 november  Centraal kantoor Juvent te Middelburg
Donderdag 22 november 2018 Regiokantoor Juvent te Terneuzen
Dinsdag 11 december 2018 Regiokantoor Juvent te Goes

        
Programma

In grove lijnen ziet het programma er als volgt uit.
Vanaf 19.45 uur ontvangen wij u met een kopje koffie of thee.
Daarna zullen ervaren trainers u uitleg geven over pleegzorg in Zeeland en over het voorbereidingsprogramma voor aspirant-pleegouders.
Er zijn ook pleegouders aanwezig die u vanuit hun ervaring ins en outs zullen geven over het pleegouderschap en het programma biedt volop ruimte voor het stellen van vragen.

Meer informatie of aanmelden?

Voor meer informatie over pleegzorg of de informatieavond kunt u bellen naar (0118) 632855.
U kunt ook mailen naar pleegzorg@juvent.nl onder vermelding van: Informatieavond pleegzorg.
Meteen aanmelden?
Ook dan is een e-mail naar pleegzorg@juvent.nl afdoende.
Na ontvangst sturen we u een bevestiging en ontvangt u een overzicht van het programma.

Een stap te ver?

Vind u het bezoeken van een informatiebijeenkomst nog een stap te ver?
Vraag dan vrijblijvend onze informatiepakket aan via www.juvent.nl.
Binnenkort verwachten wij u een online informatiebijeenkomst te kunnen bieden, in de vorm van een webinar.
Zo houden we de drempel laag.
U ook voor een kind dat een thuis zoekt?