Informatie coronavirus

Hier vindt u alle (actuele) informatie over het coronavirus (COVID-19). Voor de meest actuele informatie over het coronavirus en de coronamaatregelen verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Informatie van de Rijksoverheid

De meest recente informatie, vragen en antwoorden vindt u op de website van Rijksoverheid.
Heeft u vragen? Bel dan het landelijk informatienummer: 0800 - 1351

Het ministerie van VWS ontwikkelde de app CoronaMelder. Deze app meldt of u in de buurt bent geweest van iemand die na een test corona blijkt te hebben.

Regionale aanpak na de gedeeltelijke lockdown – de routekaart

Als het kabinet besluit om te stoppen met landelijk geldende maatregelen dan geldt weer de regionale aanpak. De routekaart biedt hierbij perspectief. Per risiconiveau staat beschreven welke maatregelen in een regio minimaal gelden. Lokaal of regionaal kunnen aanvullend nog strengere maatregelen gelden. 
Bekijk hier de toegankelijke versie van de routekaart.

Avondklok tussen 22.00 en 04.30 uur

In heel Nederland geldt sinds zaterdag 23 januari een avondklok. Het blijft steeds langer licht buiten. Daarom is de avondklok 1 uur later in gegaan vanaf woensdag 31 maart. U mag niet naar buiten tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends.

Je mag alleen naar buiten als het noodzakelijk is en je een geldige reden hebt. In dat geval moet je een formulier ‘Eigen verklaring Avondklok’ meenemen. Als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat, moet je ook een ‘Werkgeversverklaring’ tonen. In sommige, specifieke gevallen is een formulier niet nodig. 

Meer informatie vind je op Rijksoverheid.nl/avondklok.

Zeeuwse aanpak - Zeelandveilig

De Zeeuwse aanpak van het Coronavirus staat op de website van Zeelandveilig Op deze website vindt u ook de veelgestelde vragen voor Zeeland en het coronavirus.

U kunt op deze website de laatste stand van zaken in Zeeland lezen op het liveblog.

Gensstreek roept op coronaregels te respecteren

In de grensgemeenten van Zeeland constateren we een toenemend bezoek van Belgen aan de winkelgebieden.

Onderstaande boodschap wordt via social media en de communicatiekanalen van de Vlaamse grensgemeenten verspreid. Zowel in het Nederlands als in het Frans.

Infographic Vermijd drukte, houd afstand maatregelen

Vermijd drukte, houd afstand

Maatregelen infographic Franstalig

Maatregelen infographic Franstalig

Met elkaar proberen we corona te bestrijden, in Nederland én in Vlaanderen. Vermijd daarom drukte en doe alleen de noodzakelijke boodschappen, zo dicht mogelijk bij huis.
Is een bezoek aan Nederland noodzakelijk? Denk dan aan de Nederlandse regels: kom alleen naar de winkel, houd 1,5 meter afstand en draag een mondkapje.

Coronawet vervangt noodverordeningen

Sinds 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet van kracht. De wet vervangt de noodverordeningen, waarin de maatregelen sinds maart 2020 werden opgenomen. Noodverordeningen zijn namelijk voor kortdurende (crisis)situaties. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.

Meer informatie over de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.

Dringend advies tot het dragen van mondkapjes

De rijksoverheid geeft een dringend advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om in publieke ruimtes een (niet-medisch) mondkapje te dragen. Het gaat om publiek toegankelijke binnenruimtes zoals winkels, musea, restaurants en gemeentehuizen.

Als gemeente volgen we dit advies vanuit het Rijk op. Daarom geldt momenteel het dringende verzoek om bij een bezoek aan ons Klanten Contact Centrum (KCC) een mondkapje te dragen. In het KCC worden mondkapjes voor bezoekers ter beschikking gesteld en er hangen posters met uitleg over het gebruik van mondkapjes. Bedek neus, mond én kin. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest

Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en reuk? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak voor een test. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.

Bel voor een afspraak met 0800-1202 (tussen 08.00 en 20.00 uur) en houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Blijf verder thuis en ga alleen naar buiten voor de test. 

Maak online een afspraak. U moet hiervoor inloggen met DigiD. Op de website van Rijksoverheid leest u meer over de coronatest.

Heeft u andere vragen over het coronavirus? Bel dan naar 0800-1351.

Ontheffing Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Het kabinet heeft diverse maatregelen genomen ten behoeve van de aanpak van het coronavirus. Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (hierna: Twm) in werking getreden. Doel van de wet is dat er een brede en landelijke juridische basis komt voor de coronamaatregelen. De Twm is tevens bedoeld om de positie van het lokale bestuur en de lokale democratie in het bestrijden van de (gevolgen van) het virus te versterken.

Ontheffing coronamaatregelen

De burgemeester is bevoegd om in bijzondere gevallen van een aantal van deze maatregelen eventueel onder het stellen van voorschriften en beperkingen ontheffing te verlenen. Dit geldt voor de regels over groepsvorming, de openstelling van publieke plaatsen en evenementen. Het belang van de bestrijding van de epidemie mag echter niet conflicteren met de verlening van de ontheffing. Als het risiconiveau nog ernstig of zeer ernstig is, is het nagenoeg onmogelijk om  een ontheffing te verlenen. De ontheffingsbevoegdheid is slechts bedoeld voor bijzondere, individuele situaties en is niet bedoeld om nieuwe algemene uitzonderingen te maken. Ontheffingen kunnen daarmee ook niet voor een gehele branche gelden. Voor de veilige-afstandsregel (op dit moment 1,5 meter) kan de burgemeester geen ontheffing verlenen. 

Aan welke eisen moet mijn verzoek tot ontheffing voldoen?

Een verzoek om een ontheffing van de coronamaatregelen (voor groepsvorming, openstelling van publieke plaatsen en evenementen) moet altijd gericht zijn op een bijzonder, concreet geval. Of de burgemeester een ontheffing verleent, is afhankelijk van de omstandigheden en van het advies van de GGD. Voor een bijeenkomst bij u thuis kunt u geen ontheffing aanvragen. Het verzoek moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • een duidelijke omschrijving van de te verrichten activiteit en/of de plaats waar de ontheffing volgens u zou moeten gelden;.
 • een duidelijke omschrijving waarom er sprake is van een bijzondere situatie waarvoor volgens u een ontheffing zou moeten komen;
 • het aantal personen  waar de gevraagde ontheffing betrekking op heeft;
 • de datum of data waarop de activiteit zal plaatsvinden;
 • een opgave van de maatregelen die getroffen zullen worden om de veilige afstand te kunnen waarborgen of andere maatregelen die genomen zijn om het risico op besmettingen te minimaliseren.

Wanneer krijgt u geen ontheffing?

De burgemeester verleent geen ontheffing als het algemene belang van de bestrijding van de epidemie zwaarder weegt dan het individuele belang van degene die ontheffing aanvraagt. Voordat de burgemeester een beslissing neemt over het verlenen van een ontheffing vraagt hij advies aan de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD Zeeland).

Hoe kan ik een ontheffing aanvragen?

Indien u een aanvraag wilt indienen, kunt u contact opnemen met het Cluster Vergunningen APV/Bijzondere via telefoonnummer 14 0117.

Kosten 

Op grond van de Legesverordening worden er kosten in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een ontheffing. Op grond van de Legesverordening Verordening op de heffing en invordering van leges 2021 gemeente Sluis geldt het tarief van € 42,60 zoals genoemd in artikel 3.6.2 van de tarieventabel. 

Vragen?

Indien u vragen hebt over uw aanvraag kunt u contact opnemen met het Cluster Vergunningen APV/Bijzondere via telefoonnummer 14 0117.

Coronamonitor Zeeland

Deze Coronamonitor geeft u meer inzicht in de gevolgen van het virus voor Zeeland. Zo heeft het een duidelijke impact op de Zeeuwse economie. De economische effecten zijn per sector verschillend. 

Coronadashboard gemeente Sluis

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland.

Informatie voor ondernemers

Het coronavirus kan gevolgen hebben voor uw bedrijf en uw werknemers. U kunt zich voorbereiden op mogelijke bedrijfsrisco’s. Op de overzichtspagina Hulp voor ondernemers staat alle informatie voor u als ondernemer. U leest hier waar u rekening mee kunt houden. En bij welke overheidsorganisaties u terecht kunt voor advies of om zaken te regelen.

Nieuws- en persberichten en liveblog coronavirus

Bekijk hier het overzicht van onze nieuwsberichten en persberichten over het coronavirus.

Meer informatie kunt ook lezen in het liveblog.

Zeeuwse spelregels voor ondernemers take-away / afhaalservice horeca

De coronamaatregelen die van kracht zijn, zijn opgenomen in de Tijdelijke Wet Covid-19 en bijbehorende ministeriele regelingen. Deze landelijke regeling zijn op ieder moment leidend en bepalen het kader waarbinnen invulling gegeven kan worden aan onder andere takeaways / afhaalservice bij horeca.

Binnen deze regeling gelden in onze regio de volgende spelregels:

 • Afhaal betekent: afhalen van eten en drinken bij een eet- en drinkgelegenheid om dat mee te nemen naar elders of huis. Het is niet toegestaan het afgehaalde eten en drinken mee te nemen naar een andere ruimte in het bedrijf. Ook mag het niet worden genuttigd voor de deur of op het terras van de eet- en drinkgelegenheid;
 • Afhalen mag niet tussen 21.45 uur en 07.00 uur;
 • Verkoop van alcohol is na 20.00 uur verboden;
 • Alcoholhoudende dranken mogen bij afhaal niet worden verstrekt voor directe consumptie;
 • Groepsvorming met meer dan 2 personen op een openbare plaats is verboden. Voorkomen moet dan ook worden dat groepsvorming ontstaat door bijvoorbeeld het plaatsen van (sta)tafels bij de take-away of het bereiden van spijzen of dranken op een terras. Het afhaalpunt heeft een sobere uitstraling;
 • Direct contact tussen de verkoper en de klant moet zoveel mogelijk vermeden worden. Daarom verzoeken we, indien mogelijk, bestellingen door een luik aan de klant te geven. Als het gebruik van een luik niet mogelijk is, dan kunt u de bestelling in een gesloten verpakking bij de deur aan de klant overhandigen;
 • Klanten mogen binnen of buiten wachten op de bestelling.

In alle gevallen geldt dat u als ondernemer:

 • Bij voorkeur één persoon per gezelschap toelaat;
 • Er op toeziet dat geen groepsvorming ontstaat van meer dan 2 personen;
 • Er op toeziet dat klanten anderhalve meter uit elkaar staan;
 • Voorkomt dat er lange rijen ontstaan;
 • Er op toeziet dat drukte en/of opstoppingen als gevolg van de afhaalservice zo veel als mogelijk worden voorkomen.