Hulp vragen en aanbieden via WeHelpen

Door de coronacrisis zijn bepaalde dagelijkse zaken niet meer zo vanzelfsprekend.
Boodschappen doen kan lastig zijn.
Op bezoek gaan bij elkaar wordt afgeraden.
Als gemeente vrezen we dat inwoners mogelijk in een sociaal isolement raken.
We willen u wijzen op de mogelijkheden die er zijn om hulp te vragen en hulp aan te bieden. Dit kan via www.wehelpen.nl/sluis.

We roepen u via deze weg op om hier gebruik van te maken.
Kijkt u daarnaast vooral ook naar de vele bijzondere initiatieven in uw eigen buurt, bijvoorbeeld via Facebook, buurtwhatsapp en de websites die gaan over uw woonplaats.
U kunt ook contact opnemen met uw stads- of dorpsraad.
Zij kennen uw buurt en staan in contact met de gemeente.

Als het voor u moeilijk blijft en u wilt toch uw vraag of signaal neerleggen, neem dan contact op met het algemene telefoonnummer van de gemeente Sluis: 14 0117 en vraag naar de afdeling Leefbaarheid & Burgerparticipatie, bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur.