Herstel St.-Janskerkhof Sluis

Het St.-Janskerkhof te Sluis verkeert al jaren in een slechte en daarom betreurenswaardige toestand.
Op korte termijn komt hierin verandering.
In samenwerking met enkele andere partijen (werkgroep St.-Janskerkhof en Edufact Advies in Erfgoed) heeft de gemeente in 2016 een plan opgesteld om dit park op te knappen.

Wat gaat er gebeuren?

Inmiddels heeft u wellicht al gezien dat de gemeente het binnenterrein van het St.-Janskerkhof heeft opgehoogd.
Dit is gebeurd met grond die vrijgekomen is tijdens de rioleringswerkzaamheden in o.a. de Grote Maagdenstraat.

Voordat het terrein werd opgehoogd heeft de gemeente vijf grafzerken weggehaald en tijdelijk opgeslagen bij de gemeentewerkplaats te Sluis.
Een zesde grafzerk die al enkele jaren bij het voormalige gemeentehuis van Aardenburg zorgvuldig was opgeslagen, is eveneens naar de gemeentewerkplaats gebracht.
Deze zerken worden door een erkend restaurateur gerestaureerd en geconserveerd.
De teksten en afbeeldingen van drie van deze zes grafzerken krijgen een speciale behandeling zodat ze nog duidelijker zichtbaar worden.

Overige grafzerken zijn letterlijk ondergronds gegaan zodat ze niet verder beschadigd worden.
De ligging van de zerken is daardoor bovengronds niet meer zichtbaar maar ze zijn digitaal in kaart gebracht zodat ze naderhand gemakkelijk terug te vinden zijn, mocht dit nodig zijn. 

Als de aangebrachte grond voor het ophogen van het St.-Janskerkhof voldoende is gedroogd wordt het binnenterrein verder geëgaliseerd en opgeschoond.
Daarna worden de contouren van de kerk weer zichtbaar gemaakt met betonnen zitelementen.
De omtrek van de toren is dan ook sinds lange tijd weer te herkennen en dan te vinden aan de hoek van Rentjes en Sint-Janstraat.
Tussen de blokken gaat de gemeente haagjes planten, zodat het geheel een groener en speelser aanzicht krijgt.

Op 10 plaatsen worden infozuilen geplaatst met afbeeldingen en teksten over de voormalige St.-Janskerk.  
Aan de oostzijde, St. Pieterstraat, worden de zes grafzerken teruggeplaatst.
Als dit allemaal is gerealiseerd wordt het binnenterrein opnieuw ingezaaid met gras.

Hoe lang gaat het duren?

Dat is vooral afhankelijk van het weer.
De materialen zijn reeds besteld en geleverd.
Op 30 juni aanstaande - rond de naamdag van Sint-Jan - vindt de plechtige heropening van het St.-Janskerkhof plaats.
Tevens wordt op deze dag een tentoonstelling geopend in het Belfort, gewijd aan de geschiedenis van de St.-Janskerk en het St.-Janskerkhof.
Deze tentoonstelling duurt t/m 2 september 2018.