Happy-Bachdag op het carillon

Op zondag 21 maart 2021 wordt in heel het land “happy-Bachdag” gevierd, omdat het de geboortedatum is van Johann Sebastiaan Bach (geb. 1685).

Piet Hamelink, stadsbeiaardier van Sluis, zal in zijn wekelijkse carillonbespeling op zondagmiddag om 15.30 uur deze keer werk van de grote Johann Sebastiaan Bach spelen en van diens zoon Carl Philip Emanuel. En om actueel af te sluiten: “Thank you for the music”.