Glas- en textielcontainer Schoondijke naar parking sportvelden

De glascontainer en de textielcontainer in Schoondijke worden verplaatst naar een andere locatie.
De containers worden geplaatst op de parking bij de sportvelden aan de Tragel.
De glascontainer en de textielcontainer in Schoondijke staan momenteel op een terrein aan de Wilgenlaan.
Na de bouw van het MFC wordt het terrein aan de Wilgenlaan anders ingericht.

Samen met de dorpsraad is gezocht naar een geschikte nieuwe locatie voor de twee containers.
De nieuwe locatie is de parking bij het sportveld aan de Tragel.
Binnenkort verplaatsen de glasinzamelaar en de textielinzamelaar de containers naar de nieuwe locatie.