Gespreksmiddag voor mantelzorgers

Dinsdag 12 februari 2019 vindt er van 14.00 tot 16.00 uur een gespreksmiddag voor mantelzorgers plaats.
Als u mantelzorger bent geworden, kan er veel veranderen in uw sociale leven.
De mantelzorg die u geeft, vraagt tijd en energie.
Daardoor kan het voorkomen dat u minder tijd en energie heeft om uw eigen sociale contacten te onderhouden.
Soms vallen er ook sociale contacten weg.
Het risico op een gevoel van eenzaamheid is hierdoor groter.

Tijdens deze gespreksmiddag praat u samen met anderen over de manieren waarop u om kunt gaan met gevoelens van eenzaamheid.
Daarnaast krijgt u tips om uw sociale contacten te onderhouden en uw omgeving te blijven betrekken in uw situatie.
Aanmelden voor deze middag is niet nodig.
U bent van harte welkom in de kantine onder het gebouw aan de Nieuwstraat 2 in Oostburg.
Ingang en parkeren aan de achterzijde van het gemeentehuis.