Elfde subsidieronde voor verkrotte woningen

De elfde subsidieronde van de Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 5 juli 2021 open voor aanvragen. Een PIW-subsidie kan bewoners, gemeenten en woningcorporaties helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen. Voor de subsidie stelt de Provincie Zeeland in totaal € 1.050.000 beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie moeten plan en huis (of huizen) voldoen aan een aantal voorwaarden. Die hebben onder meer betrekking op het bouwjaar, de waarde en de ligging van de woning. U kunt van 5 juli tot en met 15 september 2021 een aanvraag indienen. Het subsidieaanvraagformulier vindt u op www.zeeland.nl/piw

Projectaanvragen kunnen ingediend worden voor:

 • Sloop of samenvoeging van een of meer particuliere woningen;
 • Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen;
 • Levensloopbestendig en/of energieneutraal maken van drie of meer aaneengesloten particuliere woningen; 
 • Vermindering van de sociale huurwoningvoorraad; 
 • Vermindering van de vrije sector huurwoningvoorraad.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een project in ieder geval aan de volgende criteria voldoen: 

 • Het moet gaan om een woning (dus bijvoorbeeld geen schuur of winkel);
 • De woning is gebouwd vóór 1975;
 • (WOZ)-waarde is maximaal € 190.000;
 • U moet eigenaar zijn van de woning;
 • Project mag nog niet begonnen zijn;
 • Woning moet in een stad, dorp of buurtschap liggen;
 • Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar klaar zijn.

Meer informatie over de subsidieregeling of over energiemaatregelen vindt u op www.zeeland.nl/piw.