Digitale vergadering commissie Samenleving/Middelen

De vergadering van de commissie Samenleving/Middelen van 21 april a.s., vindt digitaal plaats.
Dat betekent dat de commissieleden vanuit huis deelnemen aan de vergadering.
U kunt de vergadering van de commissie Samenleving/Middelen live volgen via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie/Gemeenteraad.
Voorzitter van de vergadering is mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen.

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website.
De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien.
Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie/Gemeenteraad.

Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier van de commissie, mevrouw Y.R.G. van Hurck, via 0117 – 457 291 of door middel van een mail aan het griffiersbureau.