Denk mee over de speelvoorzieningen in de gemeente Sluis

Waar hebben kinderen en jongeren behoeften aan? Waar in de wijk willen zij speeltoestellen? Welke voorzieningen vinden zij leuk? En wat trekt hen naar een plek toe? De gemeente Sluis hoort graag hoe kinderen, jongeren en ouders hierover denken. Daarom hebben we een enquête opgesteld.

We nodigen graag alle kinderen, jongeren en ouders/verzorgers, maar ook opa’s en oma’s uit onze gemeente uit om de digitale vragenlijst in te vullen. Dit kan tot uiterlijk zondag 22 november 2020 via de volgende website. Het invullen van de vragenlijst duurt tien minuten en kan volledig anoniem. Heeft u geen beschikking over een computer of internet? Dan kunt u een papieren vragenlijst telefonisch opvragen via 140117. De vragenlijst met antwoordenveloppe wordt vervolgens via de post naar u toegestuurd.

De resultaten van de enquête gebruiken we vervolgens om een nieuw beleidsplan speelvoorzieningen op te stellen. In dit plan laten we zien wat we de komende jaren gaan doen op het gebied van bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. Laat dus uw mening en die van uw kind(eren) horen!