De Bevrijding van Aardenburg, Eede en Sint-Kruis - Opening tentoonstelling archeologisch museum op 1 juni 2019

Op 1 juni aanstaande vindt in Aardenburg de opening plaats van de tentoonstelling “Switchback. De bevrijding van Aardenburg, Eede en Sint-Kruis.”

De tentoonstelling wordt gehouden in het archeologisch museum en beoogt een beeld te geven van de dramatische oorlogshandelingen in 1944 in het zuiden van West-Zeeuws-Vlaanderen.
De tentoonstelling gaat in op de voorgeschiedenis vanaf D-day, de mislukte geallieerde aanval bij het Molentje op 13-14 september 1944, de operatie Switchback vanaf 6 oktober, de inundaties, de vluchtelingen en de beschietingen en, als kern van het expositieonderwerp, de eigenlijke bevrijding door de Canadezen in de tweede en derde week van oktober 1944.
Ook komen aan de orde de grensoverschrijding van koningin Wilhelmina te Eede (13 maart 1945), die door velen als het eigenlijke moment van het einde van de oorlog beschouwd werd, en tenslotte de wederopbouw en de verwerking van de oorlog.

Het verhaal van de bevrijding wordt verteld aan de hand van teksten, afbeeldingen, kaarten, foto’s, films, voorwerpen, dagboeken en andere egodocumenten.
Speciaal voor de expositie werden opnamen gemaakt van ooggetuigen uit de drie plaatsen.
De tentoonstelling kwam tot stand dankzij hulp van velen, in het bijzonder inwoners uit de drie plaatsen zelf, waaronder ooggetuigen en hun nakomelingen.
Ook meerdere bewaarinstellingen als archieven en musea verleenden hun medewerking, waaronder het Sluise gemeentearchief, Canada & Polandmuseum (Adegem), Museum For Freedom (Ramskapelle), Rijksmuseum (Amsterdam) en NIOD (Amsterdam).
 
De opening is in de Sint-Baafskerk te Aardenburg.
Het programma begint om 14.30 uur en voorziet in gesproken bijdragen, een getuigenisverhaal over de bevrijding van Aardenburg door dhr. Walter Dierick en muzikale bijdragen van de For Freedom Pipes & Drums Knokke-Heist.
De receptie na afloop van het programma is in het museum waar ook de expositie kan worden bezichtigd. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via archmus@zeelandnet.nl of tel. 0117-492888.

De tentoonstelling vindt plaats in het kader van het herdenkingsjaar 75 jaar Slag om de Schelde en duurt tot 10 november 2019 op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.