Compliment aan onze inwoners!

Op 1 januari 2021 ging in de gemeente Sluis de nieuwe afvalinzameling in. Het restafval wordt eens in de vier weken opgehaald, het PMD-afval wordt eens in de twee weken opgehaald en papier en karton wordt ingezameld via een papiercontainer. Een aantal veranderingen waar u als inwoners misschien even aan moest wennen. Dat begrijpen we.

Positieve resultaten

We hebben samen goede stappen gezet om ons afval beter te scheiden. De resultaten van het eerste kwartaal in 2021 zijn in vergelijking met het eerste kwartaal in 2020 positief. Daar willen we jullie voor bedanken! Hoe zien deze resultaten eruit? 

  • Hoeveelheid restafval verminderd met 46%
  • Hoeveelheid GFT-afval gestegen met 23%
  • Hoeveel papier en karton gestegen met 15%
  • Hoeveelheid PMD-afval gestegen met 147%
  • Hoeveelheid glas gestegen met 27%
  • Hoeveelheid textiel gestegen met 17%

Bovenstaande percentages zijn gebaseerd op de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen in de kernen en het buitengebied. 

Sluis aan de bak

Het is positief dat de hoeveelheid restafval vermindert en de hoeveelheid afval in de andere afvalstromen stijgt. Dit betekent dat er minder grondstoffen in het restafval belanden en dat deze grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Dat doen we voor een betere toekomst! 

Steeds meer inwoners van de gemeente Sluis hebben de draai te pakken met de nieuwe afvalinzameling. We willen u bedanken voor uw inzet om zoveel mogelijk afval te scheiden! Ga zo door! 

Mocht u meer informatie willen over de nieuwe afvalinzameling? Kijk dan op www.sluisaandebak.nl.

Tip: maakt u al gebruik van de afvalapp van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD)? Deze app helpt u bij het aanbieden en scheiden van uw afval. Download de app gratis in de Playstore (Android) en de App store (IOS).