Nieuwsberichten bomruiming Breskens

14 oktober NIEUWSBERICHT - Annulering informatieavond bomruiming 15 oktober 2021

Op vrijdag 15 oktober stond een informatieavond gepland in MFC de Korre over de bomruiming in Breskens op 12 november 2021. Politie, medewerkers van de EODD en de gemeente zouden op deze avond een toelichting geven op de ruiming van de vliegtuigbommen en eventuele vragen beantwoorden. 

Vanwege het zeer beperkt aantal aanmeldingen is besloten om de informatieavond te annuleren. Degenen die zich hebben aangemeld zijn op de hoogte gebracht en eventuele vragen kunnen telefonisch of per e-mail beantwoord worden. 

14 oktober 2021 NIEUWSBERICHT - Bomruiming vakantiepark Zeebad Breskens

Roompot start eind dit jaar met de realisatie van de herontwikkeling van het vakantiepark Zeebad. In voorbereiding hierop wordt onder andere explosievenonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn twee 500 Lbs Engelse vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Beide vliegtuigbommen worden op vrijdag 12 november 2021 onschadelijk gemaakt, naar de springlocatie in Oostburg gebracht en daar vernietigd. Op deze pagina vindt u alle informatie betrekking tot deze bomruiming. 

Veiligheid

Na het aantreffen van de vliegtuigbommen heeft de Explosieven Opruimingsdienst (EODD) de bommen geïdentificeerd, afgedekt en veiliggesteld. Op dit moment zijn er buiten deze maatregelen geen aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig en is er geen gevaar voor de omgeving. Het explosievenonderzoek is nog niet afgerond en loopt door tot en met de laatste week van oktober. Mocht er onverhoopt in de tussentijd een nieuwe bom worden gevonden, dan communiceren wij hierover via onze gemeentelijke kanalen.

Ontruiming 12 november 2021

De vliegtuigbommen worden op 12 november 2021 door de EODD ter plaatse onschadelijk gemaakt, naar de springlocatie in Oostburg gebracht en daar vernietigd. Om de omgeving en de medewerkers van de EODD tijdens de ruiming te beschermen, worden uitgebreide maatregelen getroffen. In een straal van 200 meter rond het werkgebied wordt het gebied ontruimd en door politie afgezet. 

Afgezet gebied bomruiming breskens

Dit betekent dat die dag het afgezette gebied vanaf 08.00 uur niet meer toegankelijk is voor derden en omwonenden en woningeigenaren van een woning in Fort Soleil en Het Heem op ’s ochtends uiterlijk om 08.00 uur hun woning en het afgezette gebied moeten verlaten. Zij kunnen terugkeren naar de woning als de bommen onschadelijk zijn gemaakt en het afgezette gebied door politie/hulpdiensten wordt vrijgegeven. Op dit moment kunnen wij geen uitspraak doen over het tijdstip waarop dit zal zijn. Omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.

6 oktober 2021 PERSBERICHT - Tweede explosief gevonden in Breskens

In voorbereiding op de herontwikkeling van vakantiepark Zeebad wordt er een explosievenonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is een tweede Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem aangetroffen. Eerder was er al een vliegtuigbom gevonden. Beide vliegtuigbommen worden op vrijdag 12 november 2021 onschadelijk gemaakt en geruimd. 

Veiligheid

Na het aantreffen van de vliegtuigbom heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) de bom geïdentificeerd. Hierna is de bom door de EODD afgedekt en veiliggesteld. Op dit moment zijn er buiten deze maatregelen geen aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig en is er geen gevaar voor de omgeving. Het explosievenonderzoek is nog niet afgerond en loopt door tot en met de laatste week van oktober.

Ruiming

De vliegtuigbommen worden op vrijdag 12 november 2021 door de EODD ter plaatse onschadelijk gemaakt, naar de springlocatie in Oostburg gebracht en daar gecontroleerd vernietigd. Om de omgeving en de medewerkers van de EODD tijdens de ruiming te beschermen, worden uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen. Dit houdt onder meer in dat het werkgebied binnen de vastgestelde veiligheidsstraal wordt afgezet voor verkeer en omwonenden niet in hun woning kunnen verblijven. Alle omwonenden en eigenaren van een woning in Fort Soleil en het Heem zijn hierover geïnformeerd.  

Informatieavond

Op vrijdag 15 oktober 2021 organiseren we een informatieavond over deze bomruiming in MFC de Korre in Breskens. Omwonenden en direct belanghebbenden zijn hiervoor uitgenodigd van 18.30 tot 19.30 uur of van 20.00 tot 21.00 uur. Politie, medewerkers van de EODD en de gemeente Sluis geven deze avond een toelichting op de ruiming van de vliegtuigbommen. Daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen. Aanmelden voor deze informatieavond kan via bomruiming@gemeentesluis.nl of 140117. 

17 september 2021 PERSBERICHT - Gevonden explosief in Breskens

Roompot start eind dit jaar met de realisatie van de herontwikkeling van het vakantiepark Zeebad. In voorbereiding hierop wordt onder andere een explosievenonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is een 500 Lbs Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Deze vliegtuigbom wordt op vrijdag 12 november 2021 onschadelijk gemaakt en geruimd. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Veiligheid

Na het aantreffen van de vliegtuigbom heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) de bom geïdentificeerd. Hierna is de bom door de EODD afgedekt en veiliggesteld. Op dit moment zijn er buiten deze maatregelen geen aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig en is er geen gevaar voor de omgeving. Het explosievenonderzoek is nog niet afgerond en loopt door tot en met de laatste week van oktober.

Ruiming

De EODD, de politie, Roompot en de gemeente Sluis werken momenteel aan de voorbereiding van de ruiming. Alle omwonenden en woningeigenaren van een woning in Fort Soleil en Het Heem zijn geïnformeerd.