Bekendmaking beleidsregel toetsingscriteria zelfrealisatie rood voor groen

Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van 29 januari 2019 een beleidsregel vastgesteld met betrekking tot toetsingscriteria voor zelfrealisatie voor invulling van rood voor groen gelden.
Dit gaat om een uitwerking van de kaders uit het visiedocument ‘Krachtig Verbonden’ en gebiedsplan ‘Natuurlijk Vitaal’.

De beleidsregel treedt de dag na bekendmaking in werking.