Bekendmaking aanwijzingsbesluit betaald parkeren maart 2020

Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op het bepaalde in artikel 139 e.v. van de Gemeentewet, bekend dat zij op 27 februari 2020 het ‘Aanwijzingsbesluit betaald parkeren maart 2020’ hebben vastgesteld.
Dit besluit omvat de aanwijzing van plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren in de gemeente Sluis.

Het besluit ligt voor een ieder kosteloos ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.
Kopieën van het besluit zijn tegen betaling van de kosten (leges) verkrijgbaar.
Inhoudelijke informatie over het besluit kan worden verkregen bij de afdeling Ondersteuning via het telefoonnummer 0117-457132.

Het besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2020.