Andere locatie weekmarkt Sluis op vrijdag 1 november 2019

Op vrijdag 1 november 2019 vindt de weekmarkt in Sluis plaats op de Beestenmarkt.
De weekmarkt wordt verplaatst in verband met de herdenkingsplechtigheid bij het oorlogsmonument nabij het Belfort aan de Groote Markt.