Alsnog uitreiking lintjes

Eerder dit jaar heeft de lintjesregen in verband met de coronamaatregelen in aangepaste vorm plaatsgevonden.
Burgemeester Marga Vermue heeft toen, voor het huis van de gedecoreerden, de gedecoreerden laten weten dat zij benoemd zijn in een ridderorde.
Hierbij kon het daadwerkelijk opspelden van het ‘lintje’ in het bijzijn van onder andere familie en vrienden niet plaatsvinden.

3 juli jl. heeft de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen alsnog plaatsgevonden.
In het Ledeltheater heeft de burgemeester de lintjes uitgereikt aan: Jeanine de Baere-Moens, Ronald Corijn, Josephus van Dongen, Antoon Duthoy, Erwin Geernaert, Francois Meijaard, Michaël Neuwald, Cornelis van Oostrum, Peter-Paul Roozen en Bram Verhage.
Zij hebben zich op een bijzondere manier en op verschillende terreinen ingezet voor onze samenleving.
Van harte gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding!

Kent u iemand die een koninklijke onderscheiding verdient en wilt u een onderscheiding aanvragen voor de lintjesregen 2021?
U kunt tot 1 augustus 2020 een aanvraag indienen.
Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een lintje op onze website of neem contact met ons op via het telefoonnummer 140117 (vraag naar medewerker kabinetszaken) of email kabinetszaken@gemeentesluis.nl.