Aardgasvrij leven begint NU: denk mee!

In en rondom ons huis gebruiken we dagelijks energie. Stroom om het licht aan te doen, brandstof voor de auto, aardgas om het huis te verwarmen. Dat aardgas, daar willen we vanaf. Bij het gebruik hiervan komt namelijk CO2 vrij.

Bovendien raakt aardgas op en warmt de aarde op door verbranding van aardgas. Met zware regenval en hittegolven tot gevolg.

Daarom willen de Zeeuwse gemeenten werk maken van een energie- en klimaatneutraal Zeeland en overgaan op aardgasvrij wonen, werken en leven in 2050. Dit heeft invloed op ons allemaal, dus ook op uw leven als inwoner van de gemeente Sluis!

Vul de enquête in

Om ons doel te bereiken (in 2030 49% en in 2050 95% minder CO2-uitstoot) moeten we NU al de juiste stappen zetten en de mogelijkheden onderzoeken. Daar hebben we uw mening voor nodig. Wat is voor u belangrijk in de overgang naar aardgasvrij wonen? Hoe wilt u betrokken worden? Laat het ons weten via deze enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/C68GMRJ. Deelnemen kan tot vrijdag 13 november. Bekijk, voordat u de enquête invult, eerst de animatie (YouTube) en de infographic (PDF).

Uitgeschreven tekst infographic (toegankelijk alternatief)

Wat wonen we toch in een mooie provincie! Om dit in de toekomst zo te houden moeten we nú al dingen aanpassen.

Waar onze warmte vandaan komt, bijvoorbeeld. Op dit moment gaat in Zeeland bijna driekwart van het energieverbruik naar het verwarmen van woningen en gebouwen. Hiervoor verbranden we aardgas.

Als u de verwarming omhoog draait, gaat douchen of een eitje bakt verbrandt u aardgas. Wist u dat dit schadelijk is voor ons klimaat? Aardgas is een fossiele brandstof en als je dat verbrandt, komt er CO2 vrij. CO2 draagt bij aan klimaatverandering. Dit is de reden dat we de laatste jaren zulke extreem hete en droge zomers hebben en het zoute zeewater stijgt. En als het regent is het soms zo’n stortbui dat onze waterafvoer dit helemaal niet aankan. Daar moeten we samen iets aan doen.

Daarom gaan we in Zeeland over op schone warmte. Met schone warmte bedoelen we warmte waarvoor we geen fossiele brandstoffen hoeven te verbranden. Een voorbeeld daarvan is restwarmte of warmte uit elektriciteit van wind of zon. Dit draagt bij aan de doelstelling om in 2050 energie- en klimaatneutraal te zijn in Zeeland. Wij gaan ook warmte besparen door onze huizen beter te isoleren. Want als onze huizen van zichzelf al warmer blijven hoeven we minder warmte te gebruiken. En het vervoer van warmte gaat veranderen. Sommige warmtebronnen kunnen door de bestaande aardgasleidingen, maar we gaan ook investeren in nieuwe leiding voor bijvoorbeeld een warmtenet voor restwarmte.

Wie betaalt eigenlijk? Goede vraag. Heel Nederland gaat uiteindelijk over op schone warmte en iedereen moet een bepaalde bijdrage leveren. Wij streven naar haalbaarheid en betaalbaarheid voor iedereen. De komende periode gaan wij met elkaar uitzoeken hoe we dit precies aanpakken.

De plannen staan in het Zeeuws Energieakkoord. De lokale invulling van de plannen omtrent de warmtetransitie staan in de Transitievisie Warmte.

Over de uitvoering van de plannen in jouw gemeente en wijk, horen we graag je mening! Want een mooie toekomst voor Zeeland, bereiken we alleen met elkaar. Laat ons weten welke maatregelen jij al hebt genomen, waar we volgens jou beginnen met de overgang naar een aardgasvrije gemeente en hoe en wanneer je geïnformeerd wilt worden over de ontwikkeling van de TVW.

Ga naar de website van jouw gemeente, vul de enquête in en praat mee!

Transitievisie Warmte

De resultaten vertalen we naar uitgangspunten voor onze lokale Transitievisie Warmte. Elke gemeente moet deze visie eind 2021 klaar hebben. Met deze visie onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om over te schakelen op schone warmtebronnen en in welke wijken en buurten het logisch is om als eerste te starten. We kijken daarbij ook naar andere plannen. Zoals de vervanging van het riool of onderhoud van de woningcorporatie aan haar gebouwen.

Concrete stappen

Met het invullen van de enquête en het opstellen van een Transitievisie Warmte zetten we de eerste concrete stappen richting een energie- en klimaatneutraal Zeeland in 2050. En dus naar een Zeeland waar we evenveel energie opwekken als gebruiken. En waar wonen, werken en leven vrijwel geen CO2 uitstoot en dus niet bijdraagt aan klimaatverandering!