Aandacht voor elkaar - Groet elkaar met iets lekkers!

In deze tijd is het extra belangrijk om aan uw naasten te denken. In de gemeente Sluis kijken we naar elkaar om en zien we dat inwoners, winkeliers en verenigingen het niet makkelijk hebben. Graag doen we daarom mee met de landelijke actie ''Aandacht voor elkaar''.

Elkaar opzoeken is niet goed mogelijk, maar iemand trakteren en laten weten dat u aan hem/haar denkt kan wel! Daarom hebben we samen met stads- en dorpsraden en verenigingen een actie opgezet om iets lekkers aan elkaar te kunnen geven. De actie vindt plaats op 18 en 19 december 2020. Vraag bij uw stads- of dorpsraad na hoe de actie in uw kern geregeld is. De gemeente ondersteunt de actie door alvast een bijdrage van € 2,- te geven voor elke traktatie. Samen kan er veel!