Verzoek Wet openbaarheid van bestuur (Wob) indienen

U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Regelen

U kunt uw Wob-verzoek alleen via een ondertekende brief indienen. Vermeld hierin:

  • over welk onderwerp het gaat.
  • welke documenten u wilt bekijken.
  • hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen.

Stuur uw brief aan:
Gemeente Sluis
Postbus 27
4500 AA Oostburg

Let op! Verzoeken per e-mail, fax, via de website, WeTransfer of zulke diensten zijn niet geldig.

Uitzonderingen

De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld omwille van de staatsveiligheid of de bescherming van bedrijfs- en persoonsgegevens.

Meer informatie

Wet openbaarheid van bestuur op de website van de Rijksoverheid.nl