Vergaderrooster gemeenteraad 2023

Raadscommissie Ruimte/Algemeen bestuur

De raadscommissies Ruimte/AB vinden plaats om 19.30 uur in de Raadzaal van het Belfort in Sluis.

 • Dinsdag 24 januari
 • Dinsdag 7 maart
 • Dinsdag 25 april
 • Dinsdag 6 juni
 • Dinsdag 5 september
 • Dinsdag 17 oktober
 • Dinsdag 28 november
Raadscommissie Samenleving/Middelen

De raadscommissies Samenleving/Middelen vinden plaats om 19.30 uur in de Raadzaal van het Belfort in Sluis.

 • Dinsdag 31 januari
 • Dinsdag 14 maart
 • Dinsdag 2 mei
 • Donderdag 15 juni *
 • Dinsdag 27 juni
 • Dinsdag 12 september
 • Dinsdag 24 oktober
 • Raadsbreed 31 oktober **
 • Woensdag 6 december

* VNG congres 13 en 14 juni 
** Begroting 2024  + 2e berap over 2023

Informatieve/opiniërende bijeenkomst

De informatieve/opiniërende bijeenkomsten vinden plaats om 19.30 uur in de Raadzaal van het Belfort in Sluis of op locatie.

 • Dinsdag 10 januari VERVALT
 • Dinsdag 21 februari
 • Dinsdag 11 april
 • Dinsdag 23 mei
 • Dinsdag 3 oktober
 • Dinsdag 14 november
Besluitvormende raadsvergadering

De besluitvormende raadsvergaderingen vinden plaats om 19.30 uur in de Raadzaal van het Belfort.

 • Donderdag 9 februari
 • Donderdag 23 maart
 • Donderdag 11 mei
 • Donderdag 22 juni
 • Donderdag 6 juli *
 • Donderdag 21 september
 • Donderdag 2 november
 • Donderdag 9 november **
 • Donderdag 14 december

* Jaarstukken + kadernota inclusief 1e berap
** Begroting 2024  + 2e berap over 2023

Vergaderrooster gemeenteraad 2023 (PDF) 

Vergaderrooster gemeenteraad 2024 (PDF)