Vergaderrooster gemeenteraad 2022

Raadscommissie Ruimte/Algemeen bestuur

De raadscommissies Ruimte/AB vinden elke tweede dinsdag van de maand plaats om 19.30 uur in de Raadzaal van het Belfort in Sluis.

 • Dinsdag 11 januari
 • Dinsdag 8 februari
 • Dinsdag 8 maart
 • Dinsdag 12 april
 • Dinsdag 10 mei
 • Dinsdag 14 juni 
 • Dinsdag 6 september
 • Dinsdag 4 oktober
 • Dinsdag 8 november
 • Dinsdag 6 december
Raadscommissie Samenleving/Middelen

De raadscommissies Ruimte/AB vinden elke derde dinsdag van de maand plaats om 19.30 uur in de Raadzaal van het Belfort in Sluis.

 • Dinsdag 18 januari
 • Dinsdag 15 februari 
 • Dinsdag 15 maart
 • Dinsdag 19 april
 • Dinsdag 17 mei
 • Dinsdag 21 juni
 • Donderdag 30 juni (raadsbreed) *
 • Dinsdag 13 september
 • Dinsdag 11 oktober 
 • Donderdag 3 november (raadsbreed) **
 • Dinsdag 15 november
 • Dinsdag 13 december

* VNG congres 28 en 29 juni 
** Begroting 2023  + 2e berap over 2022

Informatieve/opiniërende bijeenkomst

De informatieve/opiniërende bijeenkomsten vinden elke vierde dinsdag van de maand plaats om 19.30 uur in de Raadzaal van het Belfort in Sluis of op locatie.

 • Dinsdag 25 januari
 • Dinsdag 22 februari 
 • Dinsdag 26 april
 • April - Samen met Hulst en Terneuzen (exacte datum is nog niet bekend)
 • Dinsdag 24 mei
 • Dinsdag 20 september
 • Dinsdag 17 november - Samen met Hulst en Terneuzen 
 • Dinsdag 22 november
 • Dinsdag 20 december
Besluitvormende raadsvergadering

De besluitvormende raadsvergaderingen vinden elke vierde donderdag van de maand plaats om 19.30 uur in de Raadzaal van het Belfort.

 • Donderdag 27 januari
 • Donderdag 24 februari 
 • Donderdag 24 maart - Afscheid oude raad
 • Woensdag 30 maart - Installatie nieuwe raad
 • Donderdag 28 april
 • Woensdag 25 mei *
 • Donderdag 23 juni
 • Donderdag 7 juli **
 • Donderdag 22 september
 • Donderdag 20 oktober
 • Donderdag 10 november ***
 • Donderdag 24 november
 • Donderdag 22 december

* Donderdag 26 mei Hemelvaart
** Jaarstukken + kadernota inclusief 1e Bestuursrapportage
*** Begroting 2023  + 2e Bestuursrapportage over 2022

Vergaderrooster gemeenteraad 2022 (PDF)