Raadsleden en partijen

Voorzitter gemeenteraad

Burgemeester Marga Vermue

Burgemeester mr. M.M.D. (Marga) Vermue

(0117) 457 313
bestuurssecretariaat@gemeentesluis.nl

Overzicht fracties en namen raadsleden

Sluis Lokaal

Fractievoorzitter Sluis Lokaal dhr. A.M. Scheppers  

A.H.M. Scheppers (fractievoorzitter)    
(0117)  35 04 80
06 24 18 39 90    
ascheppers@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Geen

Raadslid Sluis Lokaal de heer S. Quaak

J.A. Quaak    
06 53 15 40 66    
jquaak@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Agrariër
 • Bestuurslid van de Commissie van Beheer St. Jans Disch goederen te Aardenburg (onbezoldigd)

Raadslid Sluis Lokaal de heer S.J-P. Keijmel

Ing. Sebastiaan J-P. Keijmel    
06 51 42 68 37    
skeijmel@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Party-People Zeeuws-Vlaanderen (organiseren van events voor jongeren)
 • Feathers Events Antwerpen
 • Freelance DJ
 • Verhuurcentrum Breskens
 • Opstapper KNRM Breskens (onbezoldigd)
 • Penningmeester SaVerKa (onbezoldigd)
 • Waarnemend Penningmeester Sluis Lokaal (onbezoldigd)
 • Woordvoerder 'de boot moet blijven' (onbezoldigd)

Raadslid Sluis Lokaal mevrouw C.E.B. Tanghe

C.E.B. Tanghe    
(0117) 45 56 29
06 12 33 81 09    
ctanghe@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Leerkracht/locatieleider obs De Berenburcht (Escaldascholen)
 • Eindredacteur Via Vivo Magazine (bezoldigd)
VVD

Raadslid VVD de heer P.A.J.C. Thomaes

P.A.J.C. Thomaes (fractievoorzitter)    
(0117) 34 85 19
06 54 24 25 99    
pthomaes@gemeentesluis.nl 

(Neven-)functies:

 • Agrariër
 • Secretaris Landbouwstudieclub "De Kuststreek" (onbezoldigd)

Raadslid VVD de heer R. du Fossé

R. du Fossé     
(0117) 72 04 40
06 10 15 40 76    
rdufosse@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Ondernemer
 • Bestuurslid VVE te Sluis (bezoldigd)
 • Bestuurslid oorlogsslachtoffers Sluis (bezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Burgerlijke Godshuizen Sluis (bezoldigd)

Raadslid VVD mevrouw M.S. Basting-Kok

M.S. Basting-Kok    
(0117) 37 19 10    
mbasting@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Recreatie ondernemer

 

K.D.W. Verduin
06 10 30 47 48
kverduin@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Zelfstandig ondernemer retail
PvdA

Fractievoorzitter PvdA de heer R.P. Evers

R.P. Evers (fractievoorzitter)    
(0117) 49 25 41
06 10 62 03 45 (w)    
revers@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Plantmanager Air Liquide bv

Raadslid PvdA mevrouw J.A. Kramer

J.A. Kramer    
06 19 17 43 81    
jkramer@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Beleidsmedewerker gemeente Hulst

Raadslid PvdA de heer J.A. Elfrink

J.A. Elfrink    
06 12 21 10 64    
jelfrink@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Docent Aardrijkskunde
 • Bestuurslid VV Groede (onbezoldigd)
CDA

Fractievoorzitter CDA mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen

P.E.M. vd Vijver-van Deursen (fractievoorzitter)    
06 51 26 85 45    
pvandevijver@gemeentesluis.nl 

(Neven-)functies:

 • Mede-eigenaar Constructiebedrijf Van de Vijver te Sluis
 • Penningmeester PKC Zuid van de Andreas Parochie (onbezoldigd)

Raadslid CDA de heer R.A. de Croock

R.A. de Croock    
(0117) 49 26 59
06 57 34 13 47    
rdecroock@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Procesoperator (Trinseo te Terneuzen)
 • Voorzitter/secretaris Stichting Dorpsraad Eede (onbezoldigd)
 • Vertrouwenspersoon voor de St. Jozefschool Eede (onbezoldigd)

Raadslid CDA de heer L.C. Dekker

L.C. Dekker
ldekker@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Agrariër
 • Voorzitter ZLTO afd. West Zeeuws-Vlaanderen (bezoldigd)
 • Ledenraadslid Nedato Aardappelafzet organisatie (bezoldigd)
 • Ledenraadslid / Kringbestuur Royal Cosun Breda (bezoldigd)
 • Ledenraadslid Rabobank Zeeuws-Vlaanderen (bezoldigd)
 • Stichting Molenbehoud Cadzand (onbezoldigd)
SP

Fractievoorzitter SP de heer R. Eversdijk

R. Eversdijk (fractievoorzitter)    
06 42 22 07 47    
fractiesluis@sp.nl

(Neven-)functies:

 • Afdelingsvoorzitter SP Sluis (onbezoldigd)
Lijst Babijn

Fractievoorzitter Lijst Babijn de heer F. Babijn

F. Babijn (fractievoorzitter)    
(0117) 45 29 45    
fbabijn@gemeentesluis.nl 

(Neven-)functies:

 • Statenlid (bezoldigd)
 • Commissielid Cie Economie (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Beheer Fractiegelden PvZ (onbezoldigd)
 • Lid Steunfractie OPNL – eerste kamer (onbezoldigd)
Nieuw Gemeente Belang (NGB)

Fractievoorzitter NGB mevrouw M.J. Poissonnier-Dekker

M.J. Poissonnier-Dekker (fractievoorzitter)
(0117) 45 22 75
06 18 63 57 00    
mpoissonnier@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Lid Maatschap Het Hof Delmare (bezoldigd)
GroenLinks

Fractievoorzitter GroenLinks de heer R.B.A. Beijersbergen

R.B.A. Beijersbergen (fractievoorzitter)    
06 29 58 62 69    
rbeijersbergen@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Geen
Forum voor democratie (FvD)

Fractievoorzitter FvD mevrouw I.C.F. Claerhoudt

I.C.F. Claerhoudt (fractievoorzitter)    
iclaerhoudt@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Ondernemer

Griffier

Griffier de heer P.T.G. Claeijs
 

Griffier dhr. mr. P.T.G. (Paul) Claeijs

(0117) 457 129
PClaeijs@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Secretaris Stichting R.K. Beheer der Dischgoederen St. Jan te Aardenburg (onbezoldigd)
 • Secretaris KNRM Station Cadzand (onbezolgdigd)