Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende taak.

De rekenkamercommissie onderzoekt:

 • Doeltreffendheid: heeft de gemeente Sluis haar beleidsdoelen bereikt?
  Heeft het beleid het gewenste effect gehad?
 • Doelmatigheid: heeft de gemeente Sluis het geld goed besteed?
  Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
 • Rechtmatigheid: heeft de gemeente Sluis zich aan bepaalde regels en besluiten gehouden?

Onafhankelijk

De rekenkamercommissie is onafhankelijk en bepaalt zelf wat zij onderzoekt.
De rekenkamer doet 1 tot 3 onderzoeken per jaar en stuurt een rapport met conclusies en aanbevelingen naar de gemeenteraad.

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, twee raadsleden en twee externe leden.
Daarnaast krijgt de rekenkamercommissie ondersteuning van een ambtelijk secretaris en een ambtelijk adviseur.

Rekenkamercommissie 2022-2026

 • dhr. N. De Wint (voorzitter)
 • Dhr. R.A. de Croock
 • Dhr. J.A. Elfrink
 • Dhr. R. Lemmens
 • Dhr. R. Wondergem

Ambtelijke ondersteuning

 • Mevr. J. Zonnevijlle (secretaris)
 • Dhr. P. Claeijs (adviseur)

Suggesties

Heeft u suggesties voor toekomstige onderzoeken? Of wilt u een rapport inzien?
Neem dan op één van de volgende manieren contact op:

 • E-mail naar rkc@gemeentesluis.nl
 • Stuur een brief naar Rekenkamercommissie Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 • Bel 14 0117.