Samenstelling en portefeuilleverdeling

Naar aanleiding van de raadsvergadering van 14 december 2023 heeft de heer Cees Liefting een ontslagbrief ingediend. Daarmee doet de situatie zich voor als bedoeld in artikel 42 lid 2 van de Gemeentewet. “Indien zoveel wethouders hun ontslag indienen of worden ontslagen dat niet ten minste de helft van het met inachtneming van artikel 36 bepaalde aantal wethouders in functie is, treedt de burgemeester in plaats van het college totdat dit wel het geval is.”

Dit betekent dat er nog één wethouder (wethouder van Oostenbrugge) in functie is van het eerder door de raad bepaalde aantal van drie wethouders (artikel 36 Gemeentewet). Daarom treedt de burgemeester in plaats van het college. Mevrouw van Oostenbrugge is ter vergadering aanwezig als adviseur. Daar waar de besluitvorming afwijkt van haar advies wordt dit expliciet genotuleerd. Hierdoor komt de oorspronkelijke portefeuilleverdeling tijdig te vervallen.