Nevenfuncties collegeleden

Hieronder vindt u een overzicht van de nevenfuncties collegeleden op basis van artikel 41b (wethouders) en artikel 67 (burgemeester) van de Gemeentewet.

Burgemeester M.M.D. Vermue

  • Voorzitter van de KNRM Stations Breskens en Cadzand (onbezoldigd)

Wethouder P.P.M. Ploegaert

  • Voorzitter Pastoraal Fonds Emmaus (onbezoldigd)
  • Penningmeester Lhasa Apso-club Nederland (onbezoldigd)
  • Lid Raad van Toezicht De Okkernoot (bezoldigd)

Wethouder J. Werkman

  • Lid Thematisch Netwerk VVD Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (onbezoldigd)
  • Vrijwilliger Stichting de Arend (onbezoldigd)

Wethouder M.J. Poissonnier-Dekker

  • Lid Maatschap Het Hof Delmare Geitenmelkerij Dekker Poissonier (bezoldigd)

Wethouder M.P.E. de Feitjer

  • Eigenaar Mensendieckpraktijk B.V. (bezoldigd)

Secretaris S.I. de Kievit-Minnaert 

  • Geen