Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Informatie over de Rekenkamercommissie.

De Rekenkamercommissie moet de controlerende rol van de gemeenteraad versterken, net zoals de rijksoverheid de Algemene Rekenkamer heeft. De Rekenkamercommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, twee externe leden en twee leden die door de gemeenteraad worden aangesteld. Voor de raadsperiode 2014-2018 zijn benoemd: 

 

 • mevr. J.A. Kramer (fractie PvdA) 
 • mevr. A.V. van Kleef (fractie VVD)
 • dhr. E. de Koster (extern lid)
 • dhr. R. Lemmens (extern lid)

Om de onafhankelijkheid van de Rekenkamercommissie te benadrukken is de voorzitter onafhankelijk. Dit is de heer Daan Dees. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, Jozian Zonnevijlle en een ambtelijk adviseur, Paul Claeijs.

De Rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid van de gemeente. Heeft de uitvoering van het vastgestelde beleid het beoogde resultaat gehad (doeltreffendheid)? Is dat resultaat langs de meest efficiënte en snelle manier tot stand gebracht (doelmatigheid)? En is de inning en besteding van publieke middelen (belastingen) gebeurd binnen de kaders van de wet (rechtmatigheid)? De commissie doet één tot drie onderzoeken per jaar en stuurt een rapport met conclusies en aanbevelingen van elk onderzoek naar de gemeenteraad.

 

Suggesties

Heeft u suggesties voor toekomstige onderzoeken? Mail dan naar rkc@gemeentesluis.nl, stuur een brief naar Rekenkamercommissie Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg of bel 0117 - 457 313.

 

Meer informatie over de Rekenkamercommissie:

 

Algemeen:

 1. Verordening rekenkamercommissie 2010
 2. Reglement van orde
 3. Notitie over het functioneren van de Rekenkamercommissie (van de voorzitter)
 4. Presentatie inzake de Rekenkamercommissie aan de gemeenteraad 11-11-2014 


Jaarverslag en Jaarplan:

 1. Jaarverslag 2007
 2. Jaarplan 2008
 3. Jaarverslag 2008
 4. Jaarplan 2009 
 5. Jaarverslag 2009
 6. Jaarplan 2011
 7. Jaarverslag 2010-2011
 8. Jaarplan 2012
 9. Jaarverslag 2012
 10. Jaarplan 2013
 11. jaarverslag 2013-2014
 12. Jaarplan 2015-2016
 13. jaarplan 2016-2017


Onderzoeken:

 1. Onderzoeksrapport Beantwoording vragen van raadsleden
 2. Onderzoeksrapport inhuur externen .
 3. Onderzoeksrapport Sluis grote projecten 3a:Checklist Grote Projecten
 4. Onderzoeksrapport Verhuur gemeentelijke gebouwen.
 5. Onderzoeksrapport Bouwleges Sluis 
 6. Onderzoeksrapport Juridische Control Sluis
 7. Onderzoeksrapport Centrum voor Jeugd en Gezin
 8. Onderzoeksrapport Grondzaken 
 9. Onderzoeksrapport Geinformeerd informeren
 10. Onderzoeksrapport Doorverwerking aanbevelingen Rekenkameronderzoek
 11. Onderzoeksrapport Grip op het project Masterplan Aantrekkelijk Oostburg.

 

Nazorg op onderzoeken:

 1. Nazorg rapport onderzoek: Beantwoording vragen van raadsleden

Uitgelicht

gemeentesluis.nl

Vergaderstukken

Geluidsopnamen


Zoeken