Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Producten en Diensten

Rioolonderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel.

De aansluitingleiding vanaf uw woning op het gemeentelijk riool is te verdelen in een gemeentelijk deel en een particulier deel. Op of nabij de perceelsgrens ligt een erfscheidingsputje dat is de grens van de verantwoordelijkheid tussen het gemeentelijke riool en het particuliere riool. Waar dit putje precies zit kunt u opvragen bij de gemeente. Het ligt ongeveer  0,60 cm diep en binnen een meter van  de erfgrens van uw perceel. Bij veel oudere woningen en riolering is er geen erfscheidingsput aanwezig, daar geldt de kadastrale grens als scheiding van verantwoordelijkheid.

Als uw riool verstopt is, moet u zelf eerst onderzoeken waar de verstopping zich bevindt door het erfscheidingsputje op te graven en open te maken. Dat kunt u zelf doen of een door u in te schakelen bedrijf. U ziet dan in welk gedeelte de rioolverstopping zit. Als het putje leeg is, zit de verstopping in de aansluitleiding op uw eigen terrein en zult u de riolering zelf moeten (laten) schoon maken. U kunt hiervoor een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. De kosten zijn dan voor uw eigen rekening.

Staat het erfscheidingsputje vol, dan is het gedeelte van de aansluitleiding naar het gemeentelijke riool verstopt. Dan is de gemeente verantwoordelijk voor het verhelpen van de rioolverstopping. In dit geval neemt u contact op met het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg via tel. 0117 – 457 000. De verstopping wordt dan door de gemeente kosteloos verholpen.

U kunt ook zelf het betreffende putje opzoeken via: http://riobaseweb.global-vitis.com/rioweb/sluis/tekeningen

Contact

Bij klachten over stank, rioolverstopping en verzakking van de weg kunt u contact opnemen met de gemeente.


Uitgelicht


Zoeken