Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Producten en Diensten

Melding openbare ruimte

De zorg voor de openbare ruimte is een taak van de gemeente.
Bij openbare ruimte moet u denken aan plekken die voor iedereen zijn, zoals straten, parken, plantsoenen, voet- en fietspaden en winkelcentra. Wanneer u gebreken constateert dan kunt u hiervan melding doen.

 

 • Voor het melden van  klachten/storingen over straatverlichting kunt u gebruik maken van dit meldpunt.
 • Voor het melden van klachten over de wegen van het waterschap (polderwegen) kunt u bellen naar het waterschap Scheldestromen op tel. 088-2461000.
 • Voor het melden van klachten over de provinciale wegen kunt u bellen naar de Provincie Zeeland op tel. 0118-631011.
 • Voor het melden van klachten over de inzameling van huisvuil of het verlies van een container kunt u contact opnemen met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) op tel. 0900 4433333.
 • Voor het melden van storingen aan nutsvoorzieningen (gas, water, elektra) kunt u bellen naar Delta op tel. 0800-9009.
 • Voor vragen of meldingen over dieren (vermiste, gevonden, gewonde of dode dieren) kunt u bellen met de dierenbescherming op tel. 144 
 • Storingen aan uurwerken, klokken of carillons (van de Hervormde kerkgebouwen te Aardenburg, IJzendijke, Retranchement, St. Anna ter

   Muiden, St. Kruis, Breskens, Cadzand, Groede, Hoofdplaat, Nieuwvliet en Waterlandkerkje en die van de Kaaipoort te Aardenburg,

  het voormalig Stadhuis te Aardenburg ,het Belfort in Sluis en gemeentehuis te Oostburg) kunt u melden via tel. 14-0117 of via het meldingsformulier wat u vindt onder het tabblad aanvraag.


Uw melding kan gaan over de volgende onderwerpen:

 

 • Distels
 • Evenementen
 • Gat in de straat
 • Gevonden dode dieren
 • Gevonden honden
 • Gladheidsbestrijding
 • Groenoverlast
 • Grofvuil
 • Klepelmaaien
 • Markten opruimen
 • Onkruidbestrijding
 • Ophalen witgoed
 • Oud papier
 • Overige
 • Ratten/ongedierte
 • Rioolaansluiting
 • Rioolpomp storing
 • Rioolverstopping
 • Slik op de weg
 • Storingen aan uurwerken, klokken of carillons
 • Straatmeubilair
 • Straatvegen
 • Verkeersborden etc.
 • Verstopte straatkolk
 • Verzakking van de straat
 • Wateroverlast
 • Wegafzetting

Contact

Een melding openbare ruimte kunt u melden bij uw gemeente.

U kunt dit telefonisch doen via het telefoonnummer 14-0117 of vanuit het buitenland via 0031-117457000.

 

Online

U kunt de melding ook online doorgeven middels dit meldingsformulier. 

 

Termijn
Hoe lang het duurt voor uw melding wordt opgelost hangt af van de soort melding. Weersomstandigheden zoals extreme kou, sneeuwval of storm, kunnen werkzaamheden vertragen waardoor meldingen niet op tijd afgehandeld kunnen worden.

Veel onderhoud aan de openbare ruimte wordt bovendien in vaste rondes en op vaste data gedaan. Denk hierbij aan gras maaien, snoeien en onkruidbestrijding. Daar wordt alleen van afgeweken als er gevaarlijke situaties zijn of dreigen te ontstaan.


Uitgelicht


Zoeken